Blog

16.04.2020

Kabotażowiec

W artykule znajdziesz:

Kabotażowiec

Kabotażowiec

Kabotażowiec, statek kabotażowy - statek do żeglugi między portami jednego kraju.
Kabriolet - nadwozie samochodowe o dachu składanym, szybach w ramkach metalowych, po opuszczeniu całkowicie chowanych w drzwiach.
Kabriolimuzyna - nadwozie samochodowe o dachu składanym; obramowanie drzwi bocznych i okien stałe (program uprawnienia budowlane na komputer).
Kaczka - toin. aerodyna (samolot lub szybowiec), której usterzenie wysokości umieszczone jest przed płatem nośnym.
Kadawcryna, H2N(CH2)sNH2 - dwuamina alifatyczna, ptomaina, tworzy się z lizyny podczas rozkładu ciał białkowych zwierzęcych; syropowata ciecz rozpuszczalna w wodzie i alkoholu, trudno rozpuszczalna w eterze; k. jest otrzymywana syntetycznie różnymi metodami; stosowana do produkcji tworzyw sztucznych.
Kadema spoi. Oblewarka.
Kadłub, korpus - element konstrukcyjny maszyny lub urządzenia łączący w jedną całość pozostałe elementy, równoważący obciążenia lub przenoszący je na podłoże (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Kadłub atomowy - rdzeń atomowy.
Kadłub kolumny rdzeniowej - kadłub rdzeniówki.
Kadłub latający - latajacy kadłub.
Kadłub lekki - konstrukcja okrętu podwodnego obudowana na kadłubie mocnym tego okrętu w celu nadania mu kształtu odpowiedniego do pływania nawodnego.
Kadłub martwy - nadwodzie .
Kadłub mocny, kadłub naciskotrwały, kadłub szczelny, kadłub sztywny - podstawowa konstrukcja okrętu podwodnego przystosowana do ciśnienia panującego na głębokości operacyjnej (do 500 m), mieszcząca w swym wnętrzu wszystkie mechanizmy i urządzenia.
Kadłub nadwozia - podstawowa część nadwozia samochodu osobowego lub kabiny kierowcy składająca się z dachu, podłogi, ścian bocznych i tylnej oraz przegrody czołowej, bez drzwi, okien i wyposażenia wewnętrznego.
Kadłub rdzeniówki - zasadnicza część rdzeniówki w kształcie rury z gwintowanymi końcami.
Kadłub statku - zespół elementów konstrukcyjnych stanowiących powłokę zewnętrzną statku, w skład której wchodzą: stępka, wręgi, poszycie burt, pokład(y), grodzie (uprawnienia budowlane).

Kadłub statku powietrznego

Kadłub statku powietrznego - centralny zespół konstrukcyjny statku powietrznego łączący ze sobą wszystkie jego pozostałe części oraz mieszczący załogę, pasażerów i ładunek, a niekiedy również zespół lub zespoły napędowe; w zależności od rodzaju konstrukcji rozróżnia się k.s.p. belkowe, kratowe, skorupowe i in.; zob. konstrukcja kratowa, konstrukcja skorupowa.
Kadłubowiec - robotnik zatrudniony przy budowie kadłubów okrętowych.
Kadłubopłat - latający kadłub.
Kadłubownia - hala w stoczni, w której prefabrykuje się sekcje kadłubów okrętowych (program egzamin ustny).
Kadm, Cd - pierwiastek chemiczny grupy dodatkowej cynkowców w II grupie układu okresowego, liczba atomowa 48, o własnościach zasadowych; k. jest metalem nieszlachetnym, rozpuszczalnym w kwasach, ma własności zbliżone do cynku; k. występuje jako domieszka w rudach cynku, a szczególnie w stalerycie; metaliczny k. znajduje zastosowanie jako składnik stopów łożyskowych, do elektrolitycznego kadmowania metali (powłoka ochronna), w dentystyce jako amalgamat k. do plombowania zębów, do wyrobu akumulatorów oraz w reaktorach jądrowych.
Kadmowanie - wytwarzanie powłoki kadmowej; k. przeprowadza się metodami: elektrolityczną (na skalę przemysłową), ogniową, dyfuzyjną lub natryskową na przedmiotach i urządzeniach narażonych na korodujące działanie atmosfery i wody morskiej lub stykających się z produktami ropy naftowej, zawierającymi siarkę.
Kadr - klatka taśmy filmowej przeznaczonej do wyświetlania na ekranie; (2) skomponowany plastycznie obraz filmowy (opinie o programie).
Kadziowanie - proces przeprowadzania barwników kadziowych w postać rozpuszczalną w wodzie (leukozasady) i obdarzoną zdolnością wiązania się z włóknem, mający na celu przygotowanie z nich kąpieli farbiarskich.
Kadziówka - płaska cegła ogniotrwała do wykładania kadzi odlewniczych.
Kadź 1 - zbiornik na ciecz, zwykle dużej pojemności; kształt, konstrukcja, materiał mogą być rozmaite, zależnie od przeznaczenia (np. k. far- biarska z drewna, k. odlewnicza-z blachy stalowej z wykładziną ogniotrwałą).
Kadź 2 (barwnika) - alkaliczny roztwór soli sodowej leukozwiązku barwnika kadziowego (segregator aktów prawnych).
Kadź farbiarska - kadź do barwienia tkanin barwnikami kadziowymi.
Kadź fermentacyjna, tank fermentacyjny - aparat, w którym przeprowadza się fermentację, uzyskując z zacieru pod działaniem drożdży alkohol etylowy, czemu towarzyszy wydzielanie się C02; k.f. stosuje się w przemyśle gorzelniczym, winiarskim, piwowarskim itd.
Kadź pośrednia - zbiornik zawieszony między kadzią odlewniczą a wlewnicami, umożliwiający wypływanie pod stałym ciśnieniem metalu do wlewnic; k.p. wyłożona jest materiałem ogniotrwałym (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami