Kabotażowiec

Kabotażowiec

Kabotażowiec, statek kabotażowy - statek do żeglugi między portami jednego kraju.
Kabriolet - nadwozie samochodowe o dachu składanym, szybach w ramkach metalowych, po opuszczeniu całkowicie chowanych w drzwiach.
Kabriolimuzyna - nadwozie samochodowe o dachu składanym; obramowanie drzwi bocznych i okien stałe (program uprawnienia budowlane na komputer).
Kaczka - toin. aerodyna (samolot lub szybowiec), której usterzenie wysokości umieszczone jest przed płatem nośnym.
Kadawcryna, H2N(CH2)sNH2 - dwuamina alifatyczna, ptomaina, tworzy się z lizyny podczas rozkładu ciał białkowych zwierzęcych; syropowata ciecz rozpuszczalna w wodzie i alkoholu, trudno rozpuszczalna w eterze; k. jest otrzymywana syntetycznie różnymi metodami; stosowana do produkcji tworzyw sztucznych.
Kadema spoi. Oblewarka.
Kadłub, korpus - element konstrukcyjny maszyny lub urządzenia łączący w jedną całość pozostałe elementy, równoważący obciążenia lub przenoszący je na podłoże (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Kadłub atomowy - rdzeń atomowy.
Kadłub kolumny rdzeniowej - kadłub rdzeniówki.
Kadłub latający - latajacy kadłub.
Kadłub lekki - konstrukcja okrętu podwodnego obudowana na kadłubie mocnym tego okrętu w celu nadania mu kształtu odpowiedniego do pływania nawodnego.
Kadłub martwy - nadwodzie .
Kadłub mocny, kadłub naciskotrwały, kadłub szczelny, kadłub sztywny - podstawowa konstrukcja okrętu podwodnego przystosowana do ciśnienia panującego na głębokości operacyjnej (do 500 m), mieszcząca w swym wnętrzu wszystkie mechanizmy i urządzenia.
Kadłub nadwozia - podstawowa część nadwozia samochodu osobowego lub kabiny kierowcy składająca się z dachu, podłogi, ścian bocznych i tylnej oraz przegrody czołowej, bez drzwi, okien i wyposażenia wewnętrznego.
Kadłub rdzeniówki - zasadnicza część rdzeniówki w kształcie rury z gwintowanymi końcami.
Kadłub statku - zespół elementów konstrukcyjnych stanowiących powłokę zewnętrzną statku, w skład której wchodzą: stępka, wręgi, poszycie burt, pokład(y), grodzie (uprawnienia budowlane).

Kadłub statku powietrznego

Kadłub statku powietrznego - centralny zespół konstrukcyjny statku powietrznego łączący ze sobą wszystkie jego pozostałe części oraz mieszczący załogę, pasażerów i ładunek, a niekiedy również zespół lub zespoły napędowe; w zależności od rodzaju konstrukcji rozróżnia się k.s.p. belkowe, kratowe, skorupowe i in.; zob. konstrukcja kratowa, konstrukcja skorupowa.
Kadłubowiec - robotnik zatrudniony przy budowie kadłubów okrętowych.
Kadłubopłat - latający kadłub.
Kadłubownia - hala w stoczni, w której prefabrykuje się sekcje kadłubów okrętowych (program egzamin ustny).
Kadm, Cd - pierwiastek chemiczny grupy dodatkowej cynkowców w II grupie układu okresowego, liczba atomowa 48, o własnościach zasadowych; k. jest metalem nieszlachetnym, rozpuszczalnym w kwasach, ma własności zbliżone do cynku; k. występuje jako domieszka w rudach cynku, a szczególnie w stalerycie; metaliczny k. znajduje zastosowanie jako składnik stopów łożyskowych, do elektrolitycznego kadmowania metali (powłoka ochronna), w dentystyce jako amalgamat k. do plombowania zębów, do wyrobu akumulatorów oraz w reaktorach jądrowych.
Kadmowanie - wytwarzanie powłoki kadmowej; k. przeprowadza się metodami: elektrolityczną (na skalę przemysłową), ogniową, dyfuzyjną lub natryskową na przedmiotach i urządzeniach narażonych na korodujące działanie atmosfery i wody morskiej lub stykających się z produktami ropy naftowej, zawierającymi siarkę.
Kadr - klatka taśmy filmowej przeznaczonej do wyświetlania na ekranie; (2) skomponowany plastycznie obraz filmowy (opinie o programie).
Kadziowanie - proces przeprowadzania barwników kadziowych w postać rozpuszczalną w wodzie (leukozasady) i obdarzoną zdolnością wiązania się z włóknem, mający na celu przygotowanie z nich kąpieli farbiarskich.
Kadziówka - płaska cegła ogniotrwała do wykładania kadzi odlewniczych.
Kadź 1 - zbiornik na ciecz, zwykle dużej pojemności; kształt, konstrukcja, materiał mogą być rozmaite, zależnie od przeznaczenia (np. k. far- biarska z drewna, k. odlewnicza-z blachy stalowej z wykładziną ogniotrwałą).
Kadź 2 (barwnika) - alkaliczny roztwór soli sodowej leukozwiązku barwnika kadziowego (segregator aktów prawnych).
Kadź farbiarska - kadź do barwienia tkanin barwnikami kadziowymi.
Kadź fermentacyjna, tank fermentacyjny - aparat, w którym przeprowadza się fermentację, uzyskując z zacieru pod działaniem drożdży alkohol etylowy, czemu towarzyszy wydzielanie się C02; k.f. stosuje się w przemyśle gorzelniczym, winiarskim, piwowarskim itd.
Kadź pośrednia - zbiornik zawieszony między kadzią odlewniczą a wlewnicami, umożliwiający wypływanie pod stałym ciśnieniem metalu do wlewnic; k.p. wyłożona jest materiałem ogniotrwałym (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !