Jakie są zasady rozliczania praktyki zawodowej?

Rozliczanie czasu praktyki zawodowej stwarza wiele problemów, zwłaszcza w przypadku innych form zatrudnienia niż umowa o pracę (https://uprawnienia-budowlane.pl). Co więcej, interpretacje poszczególnych okręgowych komisji kwalifikacyjnych także różnią się między sobą i często odbiegają od interpretacji Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Jakie są zasady rozliczania praktyki zawodowej

Stąd też warto wiedzieć, jakie są podstawowe zasady rozliczania praktyki zawodowej, dzięki czemu można zaoszczędzić sporo niepotrzebnego stresu podczas składania dokumentów (program na komputer). Warto też pamiętać, aby w razie jakichkolwiek wątpliwości, szukać informacji bezpośrednio w swojej komisji kwalifikacyjnej i to jeszcze przed rozpoczęciem praktyki.

Kwestia podstawowa to rozliczanie okresu praktyki zawodowej, bez względu na formę jej trwania, w tygodniach. Ilość tygodniu wpisuje się w zbiorczym zestawieniu praktyki zawodowej (program na telefon). Każdy tydzień musi składać się z 5 dni pracy, przy czym nie musi to być od poniedziałku do piątku. Najbezpieczniej jest za dzień pracy przyjmować 8 godzin, a tydzień pracy 40 godzin – wynika to z Kodeksu pracy (opinie o programie).

Na każdy rok praktyki przypadają 52 tygodnie praktyki, przy czym nie ma możliwości zaliczenia więcej tygodni, ponieważ nie można uwzględniać nadgodzin czy pracy w święta. W przypadku umów na niecały etat okres praktyki jest proporcjonalnie wydłużany, np. przy połowie etaty trzeba dwukrotnie wydłużyć praktykę (program egzamin ustny).

Praktyka na podstawie umowy o dzieło i zlecenie

Jeśli praktyka odbywa się na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia, a w umowach tych jest określona pracochłonność, to konieczne jest jej uwzględnienia. Jeśli pracochłonność nie jest określona, to ilość przepracowanych tygodni jest określana przez opiekuna praktyki w zestawieniu zbiorczym (promocja 3 w 1).

Do okresu praktyki zawodowej nie wolno zaliczać okresów urlopów oraz długich przerw świątecznych. Nie ma sensu natomiast odliczanie pojedynczych nieobecności, ponieważ w obecnie obowiązujących przepisach wymagane jest podanie łącznej liczby tygodni oraz okresu odbywania praktyki od – do (segregator aktów prawnych). Gdy obowiązywała książka praktyki, w zestawieniu poszczególne tygodnie były rozpisywane.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !