Jakie uprawnienia są potrzebne, aby być kierownikiem budowy?

Prawo budowlane obowiązujące w Polsce nakłada na każdego inwestora budowlanego obowiązek ustanowienia kierownika budowy, mającego odpowiednią specjalność (program na komputer). Jest to warunek niezbędny, aby budowa mogła w ogóle się rozpocząć. Obecnie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie określonych jest jedenaście specjalności kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania (program na telefon). Ponadto osobno określone są uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie architektury i konstrukcji obiektu, polegające na wykonywaniu mostów, dróg, instalacji bądź wyburzaniu obiektów. Co więcej, większość uprawnień podzielonych jest na zakresy – mogą być to uprawnienia bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie.

Ubezpieczenie jest niezbędne

Jakie uprawnienia są potrzebne, aby być kierownikiem budowy?

Zadaniem inwestora jest zaangażowanie takiego kierownika budowy, który posiada odpowiednie uprawnienia (program na egzamin ustny). Dzięki temu można mieć pewność, że roboty budowlane będą wykonywane pod nadzorem osoby, która jest specjalistą z danej dziedziny. Zatrudnienie kierownika budowy mającego odpowiednie uprawnienia, można uniknąć problemów podczas różnego rodzaju kontroli przeprowadzanych przez organy nadzoru budowlanego (promocja 3 w 1). Ponadto kierownik jest niezbędny, aby obiekt mógł w ogóle zostać oddany do żytku. Jeśli obowiązki kierownika budowy obejmie osoba nieuprawniona, to może być na nią nałożona kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do roku.
Kierownik budowy musi posiadać nie tylko uprawnienia budowlane, ale również inne umiejętności, wymagane na niektórych obiektach (segregator). Dotyczy to przede wszystkim prowadzenia prac na obiektach zabytkowych czy prac związanych z dostępem do niejawnych dokumentów. Ponadto kierownik budowy musi należeć do samorządu zawodowego oraz posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie jest niezbędne, aby pokryć koszty likwidacji ewentualnych szkód, będących skutkiem nieprawidłowego wykonywania obowiązków osoby ubezpieczonej (opinie).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !