Blog

26.03.2019

Jakie uprawnienia są potrzebne, aby być kierownikiem budowy?

W artykule znajdziesz:

Jakie uprawnienia są potrzebne, aby być kierownikiem budowy?

Prawo budowlane obowiązujące w Polsce nakłada na każdego inwestora budowlanego obowiązek ustanowienia kierownika budowy, mającego odpowiednią specjalność (program na komputer). Jest to warunek niezbędny, aby budowa mogła w ogóle się rozpocząć. Obecnie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie określonych jest jedenaście specjalności kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania (program na telefon). Ponadto osobno określone są uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie architektury i konstrukcji obiektu, polegające na wykonywaniu mostów, dróg, instalacji bądź wyburzaniu obiektów. Co więcej, większość uprawnień podzielonych jest na zakresy – mogą być to uprawnienia bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie.

Ubezpieczenie jest niezbędne

Jakie uprawnienia są potrzebne, aby być kierownikiem budowy?

Zadaniem inwestora jest zaangażowanie takiego kierownika budowy, który posiada odpowiednie uprawnienia (program na egzamin ustny). Dzięki temu można mieć pewność, że roboty budowlane będą wykonywane pod nadzorem osoby, która jest specjalistą z danej dziedziny. Zatrudnienie kierownika budowy mającego odpowiednie uprawnienia, można uniknąć problemów podczas różnego rodzaju kontroli przeprowadzanych przez organy nadzoru budowlanego (promocja 3 w 1). Ponadto kierownik jest niezbędny, aby obiekt mógł w ogóle zostać oddany do żytku. Jeśli obowiązki kierownika budowy obejmie osoba nieuprawniona, to może być na nią nałożona kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do roku.
Kierownik budowy musi posiadać nie tylko uprawnienia budowlane, ale również inne umiejętności, wymagane na niektórych obiektach (segregator). Dotyczy to przede wszystkim prowadzenia prac na obiektach zabytkowych czy prac związanych z dostępem do niejawnych dokumentów. Ponadto kierownik budowy musi należeć do samorządu zawodowego oraz posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie jest niezbędne, aby pokryć koszty likwidacji ewentualnych szkód, będących skutkiem nieprawidłowego wykonywania obowiązków osoby ubezpieczonej (opinie).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami