Jakie warunki musi spełnić pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi

Jakie warunki musi spełnić pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi

Wszelkie budynki, obiekty budowlane, magazyny i pomieszczenia muszą spełniać określone przez ustawodawcę normy minimalne oraz warunki pozwalające na ich budowę (program na komputer). Szczególne kryteria muszą spełniać te pomieszczenia, które mają być przeznaczone na pobyt ludzi (program na telefon).

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi powinny i muszą spełniać rygorystyczne warunki przede wszystkim pod względem ich kubatury i wysokości. Przykładowo pomieszczenia w zwykłych budynkach mieszkalnych muszą posiadać wysokość wynoszącą min. 2,5 metra. W przypadku małych domków jednorodzinnych ta wysokość może być nieco niższa (program egzamin ustny). W takim przypadku można ona wynosić min. 2,2 metra wysokości. Odpowiednie przepisy regulują także wysokość pomieszczeń w budynkach przeznaczonych do pracy czy nauki. W takim przypadku jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż cztery osoby wówczas minimalna wysokość pomieszczenia musi wynosić minimum 3 metry wysokości (opinie o programie).

W przypadku pomieszczeń, których wysokość nie powinna być niższa niż 3 metry istnieje możliwość ich obniżenia do wysokości 2,4 metra. Jednak, aby było to możliwe konieczne jest zainstalowanie w takim pomieszczeniu systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji. Konieczna jednak będzie także zgoda inspektora sanitarnego (segregator aktów prawnych). Wszelkie przepisy dotyczące kwestii wysokości pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi określa odpowiednia ustawa.

Prawo budowlane a kubatura budynku

Oprócz samej wysokości niezwykle ważne są także regulacje dotyczące podłogi. Regulacje prawne mówią jasno, że poziom podłogi musi być równy lub znajdować się powyżej poziomu terenu budynku. Dotyczy to budynków mieszkalnych. W przypadku placówek handlowo - usługowych poziom ten może znajdować się poniżej. Konieczna jest w takim przypadku jest zgoda odpowiedniego inspektora sanitarnego. Budynek musi bowiem spełniać określone warunki bezpieczeństwa (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !