Jakie wykształcenie musi mieć inżynier budownictwa?

Inżynierem budownictwa można zostać po ukończeniu kierunku technicznego na politechnice (program na komputer). Są to studia bardzo trudne, na których naprawdę ciężko utrzymać się dłużej niż jeden semestr. Zdecydowanie najlepiej czują się na takich studiach osoby, które nie mają większych problemów z naukami ścisłymi. Studia na kierunku budownictwo trwają 5 lat, a na zakończenie otrzymuje się dyplom magistra inżyniera (program na telefon). Po studiach najlepiej od razu ubiegać się o uprawnienia budowlane. Aby je otrzymać, nie wystarczy samo wykształcenie techniczne, ponieważ konieczne jest również odbycie praktyki zawodowej, a następnie zdanie egzaminu sprawdzającego znajomość procesu budowlanego i umiejętność praktycznego stosowania zdobytej wiedzy technicznej (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Inżynier budownictwa

Jakie wykształcenie musi mieć inżynier budownictwa?

Inżynier budownictwa może otrzymać uprawnienia bez ograniczeń lub uprawnienia w ograniczonym zakresie (program na egzamin ustny). Uprawnienia bez ograniczeń mogą być przyznawane osobom, które mają ukończone studia inżynierskie na kierunku będącym odpowiednim dla wybranej specjalności – wykaz kierunków odpowiednich i pokrewnych znajduje się w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (promocja 3 w 1). Aby uzyskać uprawnienia w ograniczonym zakresie, należy ukończyć wyższe studia zawodowe na kierunku odpowiednim lub studia magisterskie na kierunku pokrewnym dla wybranej specjalności uprawnień budowlanych (segregator).
Inżynier budownictwa może pracować jako kierownik budowy, inspektor nadzoru lub projektant konstrukcji budowlany. Praca kierownika budowy polega na planowaniu budowy, dobieraniu odpowiednich pracowniku oraz koordynowaniu prac wszystkich ekip budowlanych. Swoje obowiązki wykonuje przede wszystkim na placu budowy (opinie). Projektant wspólnie z architektem wykonuje konstrukcję budynku i pracuje przede wszystkim w biurze. Inspektor nadzoru zajmuje się kontrolowaniem budowy i reprezentowaniem interesów inwestora. Bez jego zezwolenia nie można wykonać żadnego elementu konstrukcyjnego. Zajmuje się on także kontrolowaniem zgodności robót budowlanych z projektem.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !