Blog

13.04.2019

Jakie wykształcenie musi mieć inżynier budownictwa?

W artykule znajdziesz:

Jakie wykształcenie musi mieć inżynier budownictwa?

Inżynierem budownictwa można zostać po ukończeniu kierunku technicznego na politechnice (program na komputer). Są to studia bardzo trudne, na których naprawdę ciężko utrzymać się dłużej niż jeden semestr. Zdecydowanie najlepiej czują się na takich studiach osoby, które nie mają większych problemów z naukami ścisłymi. Studia na kierunku budownictwo trwają 5 lat, a na zakończenie otrzymuje się dyplom magistra inżyniera (program na telefon). Po studiach najlepiej od razu ubiegać się o uprawnienia budowlane. Aby je otrzymać, nie wystarczy samo wykształcenie techniczne, ponieważ konieczne jest również odbycie praktyki zawodowej, a następnie zdanie egzaminu sprawdzającego znajomość procesu budowlanego i umiejętność praktycznego stosowania zdobytej wiedzy technicznej (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Inżynier budownictwa

Jakie wykształcenie musi mieć inżynier budownictwa?

Inżynier budownictwa może otrzymać uprawnienia bez ograniczeń lub uprawnienia w ograniczonym zakresie (program na egzamin ustny). Uprawnienia bez ograniczeń mogą być przyznawane osobom, które mają ukończone studia inżynierskie na kierunku będącym odpowiednim dla wybranej specjalności – wykaz kierunków odpowiednich i pokrewnych znajduje się w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (promocja 3 w 1). Aby uzyskać uprawnienia w ograniczonym zakresie, należy ukończyć wyższe studia zawodowe na kierunku odpowiednim lub studia magisterskie na kierunku pokrewnym dla wybranej specjalności uprawnień budowlanych (segregator).
Inżynier budownictwa może pracować jako kierownik budowy, inspektor nadzoru lub projektant konstrukcji budowlany. Praca kierownika budowy polega na planowaniu budowy, dobieraniu odpowiednich pracowniku oraz koordynowaniu prac wszystkich ekip budowlanych. Swoje obowiązki wykonuje przede wszystkim na placu budowy (opinie). Projektant wspólnie z architektem wykonuje konstrukcję budynku i pracuje przede wszystkim w biurze. Inspektor nadzoru zajmuje się kontrolowaniem budowy i reprezentowaniem interesów inwestora. Bez jego zezwolenia nie można wykonać żadnego elementu konstrukcyjnego. Zajmuje się on także kontrolowaniem zgodności robót budowlanych z projektem.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami