Blog

13.05.2019

Jakie wymagania trzeba spełnić?

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane – jakie wymagania trzeba spełnić, aby je zdobyć?

Uprawnienia budowlane są niezbędne, aby sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – warunek ten określony jest w ustawie Prawo budowlane (https://uprawnienia-budowlane.pl). Uprawnienia mają formę decyzji wydanej przez komisję kwalifikacyjną właściwej miejscowo okręgowej izby inżynierów budownictwa.

Uprawnienia budowlane – jakie wymagania trzeba spełnić, aby je zdobyć?

Ich otrzymanie nie jest proste, ponieważ wymagania są naprawdę duże (program na komputer). Przede wszystkim trzeba mieć właściwe wykształcenie. Odpowiednie i pokrewne kierunki studiów oraz rodzaje zawodów, które uprawniają do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane są określone w załączniku nr 2 i nr 3 do rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na telefon).

Oprócz wykształcenia warunkiem niezbędnym jest odbycie praktyki zawodowej. Aby taka praktyka została zaliczona przez komisję kwalifikacyjną, konieczne jest bezpośrednie uczestniczenie w pracach projektowych lub pełnienie funkcji technicznej na budowie (opinie o programie). Prace te muszą być prowadzone pod nadzorem osoby, która ma uprawnienia budowlane bez ograniczeń w tej samej specjalności, którą wybrał praktykant. Jeśli praktyki zawodowe do uprawnień budowlanych są wykonywane za granicą, to opiekun praktyki musi mieć uprawnienia właściwe dla danego kraju (segregator aktów prawnych).

Odpowiednie wykształcenie i praktyka

Odpowiednie wykształcenie i praktyki to warunki niezbędne, aby móc przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane. Zgodnie z w/w rozporządzeniem potwierdzeniem odbycia praktyki jest oświadczenie, które należy złożyć wraz z wnioskiem i dyplomem potwierdzającym wykształcenie do komisji kwalifikacyjnej. W zależności od izby wymagane mogą być także inne dokumenty (promocja 3 w 1).

Aby została wydana decyzja o przyznaniu uprawnień budowlanych, konieczne jest zdanie państwowego egzaminu. Jest on złożony z części pisemnej i części ustnej. Odbywa się dwa razy w roku – wiosną i jesienią. Egzamin składany jest przez komisją egzaminacyjną, którą powołuje właściwy miejscowo organ samorządu zawodowego (program egzamin ustny). W przypadku niepowodzenia egzamin można powtórzyć w następnym terminie, po uiszczeniu wymaganych opłat.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami