Uprawnienia budowlane – jakie wymagania trzeba spełnić, aby je zdobyć?

Uprawnienia budowlane są niezbędne, aby sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – warunek ten określony jest w ustawie Prawo budowlane (https://uprawnienia-budowlane.pl). Uprawnienia mają formę decyzji wydanej przez komisję kwalifikacyjną właściwej miejscowo okręgowej izby inżynierów budownictwa.

Uprawnienia budowlane – jakie wymagania trzeba spełnić, aby je zdobyć?

Ich otrzymanie nie jest proste, ponieważ wymagania są naprawdę duże (program na komputer). Przede wszystkim trzeba mieć właściwe wykształcenie. Odpowiednie i pokrewne kierunki studiów oraz rodzaje zawodów, które uprawniają do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane są określone w załączniku nr 2 i nr 3 do rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na telefon).

Oprócz wykształcenia warunkiem niezbędnym jest odbycie praktyki zawodowej. Aby taka praktyka została zaliczona przez komisję kwalifikacyjną, konieczne jest bezpośrednie uczestniczenie w pracach projektowych lub pełnienie funkcji technicznej na budowie (opinie o programie). Prace te muszą być prowadzone pod nadzorem osoby, która ma uprawnienia budowlane bez ograniczeń w tej samej specjalności, którą wybrał praktykant. Jeśli praktyki zawodowe do uprawnień budowlanych są wykonywane za granicą, to opiekun praktyki musi mieć uprawnienia właściwe dla danego kraju (segregator aktów prawnych).

Odpowiednie wykształcenie i praktyka

Odpowiednie wykształcenie i praktyki to warunki niezbędne, aby móc przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane. Zgodnie z w/w rozporządzeniem potwierdzeniem odbycia praktyki jest oświadczenie, które należy złożyć wraz z wnioskiem i dyplomem potwierdzającym wykształcenie do komisji kwalifikacyjnej. W zależności od izby wymagane mogą być także inne dokumenty (promocja 3 w 1).

Aby została wydana decyzja o przyznaniu uprawnień budowlanych, konieczne jest zdanie państwowego egzaminu. Jest on złożony z części pisemnej i części ustnej. Odbywa się dwa razy w roku – wiosną i jesienią. Egzamin składany jest przez komisją egzaminacyjną, którą powołuje właściwy miejscowo organ samorządu zawodowego (program egzamin ustny). W przypadku niepowodzenia egzamin można powtórzyć w następnym terminie, po uiszczeniu wymaganych opłat.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !