Kabel opancerzony

 

Kabel opancerzony

Kabel opancerzony - kabel w pancerzu wykonanym z taśm lub drutów stalowych stanowiących ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Kabel parowy - kabel telekomunikacyjny tylko o wiązkach parowych (program uprawnienia budowlane na komputer).
Kabel pełnotworzywowy - kabel o izolacji i powłoce z tworzyw termoplastycznych.
Kabel pęczkowy - kabel telefoniczny, którego wiązki skręcone są wstępnie w pęczek, a skręcona odpowiednia liczba pęczków tworzy ośrodek kabla.
Kabel połowy - wojsk, kabel przeznaczony do tworzenia przewodowej sieci łączności na czas trwania operacji, układany bezpośrednio na powierzchni ziemi lub zakopywany na niewielką głębokość.

Kabel prowadzący - kabel wytwarzający pole elektromagnetyczne lub magnetyczne, układany np. na dnie morza lub wzdłuż drogi startowej, pozwalający przy użyciu specjalnych przyrządów na prowadzenie statku lub samolotu w warunkach złej widoczności (podczas wojny stosowany do wprowadzania statków do zaminowanego portu) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Kabel przybrzeżny - kabel morski.
Kabel pupinizowany - kabel telefoniczny przystosowany do układania w linii wyposażonej w cewki pupinizacyjne.
Kabel rurowy - kabel ciśnieniowy, którego żyły znajdują się w rurociągu (stalowym).
Kabel rzeczny - kabel układany w rzekach i płytkich jeziorach.
Kabel samonośny - kabel nadziemny (uprawnienia budowlane).
Kabel stacyjny - kabel telefoniczny przeznaczony do wykonywania połączeń wewnątrz budynków stacyjnych (central telefonicznych, stacji wzmac- niakowych) między urządzeniami telekomunikacyjnymi lub ich elementami.
Kabel sygnalizacyjny - kabel wielożyłowy przeznaczony do pracy w elektroenergetycznych urządzeniach kontrolnych, bezpieczeństwa i sterowania oraz w urządzeniach zabezpieczających ruchu kolejowego.
Kabel symetryczny - kabel telekomunikacyjny zawierający tor symetryczny w wiązce parowej lub czwórkowej (program egzamin ustny).

Kabel światłowodowy - kabel telekomunikacyjny zawierający jeden lub więcej światłowodów.
Kabel telefoniczny - kabel o torach przeznaczonych dla łączy telefonicznych.
Kabel telekomunikacyjny - kabel do celów telekomunikacji.
Kabel trój powłokowy - kabel skręcony z trzech kabli jednożyłowych.

Kabel warstwowy

Kabel warstwowy - kabel o większej liczbie żył lub wiązek, w którym elementy te skręcone są we współśrodkowe warstwy.
Kabel wielożyłowy - kabel o wielu żyłach (niezależnie od rodzaju tworzonych z nich wiązek).
Kabel współosiowy, kabel koncentryczny - kabel zawierający co najmniej jeden tor współosiowy.
Kabel z izolacją rdzeniową - kabel wielożyłowy, którego żyły izolowane są skręcone i pokryte wspólną izolacją.
Kabel zakończeniowy - kabel telefoniczny stosowany do wprowadzenia kabli miejscowych do przełącznic central.
Kabel zawieszony - kabel nadziemny.
Kabel ziemny - kabel przeznaczony do układania wprost w ziemi (opinie o programie).
Kabel złączowy - odłączalna lub nieodłączalna część międzywagonowego złącza elektrycznego w postaci odpowiednio izolowanego kabla, zapewniająca ciągłość elektryczną obwodów dwóch sprzęgniętych ze sobą pojazdów.
Kabelgat - komora linowa.
Kabestan - wciągarka z bębnem o osi pionowej stosowana na statkach do wybierania i luzowania cum i innych lin.
Kabestan kotwiczny - kabestan do opuszczania, luzowania i wybierania cięgna kotwicznego (łańcucha, liny).

Kabina - małe pomieszczenie dla ludzi, mające określone przeznaczenie, np. k. na statku wodnym (k. mieszkalna, k. nawigacyjna itp.), k. pilota (w samolocie), k. kierowcy (w samochodzie ciężarowym).
Kabina ciśnieniowa -uszczelniona kabina statku powietrznego, w której na dużych wysokościach sztucznie utrzymuje się ciśnienie odpowiadające mniejszym wysokościom.
Kabina ekranowa - pomieszczenie zamknięte zabezpieczające przed zewnętrznymi zakłóceniami radiowymi.
Kabina kosmiczna - pomieszczenie dla kosmonauty (lub kosmonautów) w statku kosmicznym.
Kabina natryskowa 1 - pomieszczenie kąpielowe, w którym zainstalowane jest urządzenie natryskowe.
Kabina natryskowa - komora wyposażona w urządzenia do malowania natryskowego (segregator aktów prawnych).
Kabina oddzielana - kabina wyrzucana.
Kabina odsłuchowa - pomieszczenie przeznaczone do słuchowej kontroli treści audycji.
Kabina oświetleniowa - w technice widowiskowej pomieszczenie, w którym znajduje się nastawnia urządzeń sterowania oświetleniem, obsługiwana przez operatorów.
Kabina projekcyjna - pomieszczenie (w kinie), w którym znajduje się zespół urządzeń do projekcji filmów.

Kabina wyrzucana, kabina oddzielana - szczelnie zamknięta kabina samolotu, stanowiąca zwykle przednią część jego kadłuba, odłączana od pozostałej części w razie konieczności opuszczenia samolotu przez ludzi umożliwia ratunek załogi przy bardzo dużych prędkościach lotu.
Kabina zapowiedzi - małe studio mieszczące się przy większym studiu radiofonicznym, przeznaczone do zapowiedzi i objaśnień związanych z wykonywaną audycją (promocja 3 w 1).
Kablobeton, beton kablowy - beton sprężony, w którym zbrojenie główne naciągnięte po uzyskaniu przez beton odpowiedniej wytrzymałości, przekazuje siły sprężające dzięki zakotwieniu zbrojenia głównego w końcach elementów konstrukcyjnych.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !