Kabel

Kabel

Kabel - przewód izolowany jedno- lub wielożyłowy otoczony wspólną powłoką, chroniącą przed przedostaniem się wilgoci lub innych czynników szkodliwie oddziałujących na izolację; k. dzieli się w zależności od przeznaczenia (energetyczne, telekomunikacyjne), konstrukcji (np. jedno- lub wielożyłowe, opancerzone, gołe), sposobu i miejsca zainstalowania (np. ziemne, nadziemne, morskie) ltp.
Kabel - jednostka długości stosowana w żegludze morskiej, 0,1 mili morskiej (185,2 m) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Kabel - grupa ciągłych włókien chemicznych bez określonego skrętu.

Kabel ciśnieniowy - kabel energetyczny, w którym izolacja jest utrzymywana pod ciśnieniem wyższym od atmosferycznego, wytworzonym przez odpowiedni płyn (np. olej, gaz).
Kabel czwórkowy - kabel telekomunikacyjny o wiązkach w większości czwórkowych.
Kabel dalekosiężny, kabel międzymiastowy - kabel o torach nadających się dla długich łączy telefonicznych.
Kabel energetyczny, kabel elektroenergetyczny - kabel stosowany do przesyłania energii elektrycznej.
Kabel ekranowany - kabel energetyczny o polu elektrycznym promieniowym z żyłami ekranowanymi i wspólną powłoką metalową.
Kabel gazowy - kabel ciśnieniowy, w którym do wytworzenia ciśnienia stosuje się gaz znajdujący się wewnątrz lub na zewnątrz powłoki kablowej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Kabel głębinowy - kabel morski głębinowy.
Kabel goły - kabel, którego powłoka nie jest pokryta żadną osłoną ochronną (bez odzieży).

Kabel grzejny - element grzejny niskotemperaturowy w postaci giętkiego, izolowanego elektrycznie i chronionego mechanicznie kabla; zwykle służy do pracy w styczności ze środowiskiem przeznaczonym do nagrzewania.
Kabel instalacyjny - kabel do łączenia aparatów telefonicznych, znajdujących się w tym samym budynku, z puszką kablową lub centralą.
Kabel jednożyłowy - kabel zawierający tylko jedną żyłę (uprawnienia budowlane).
Kabel kamerowy - TV kabel łączący kamerę z jej urządzeniem sterującym.

Kabel łącznikowy

Kabel łącznikowy - telefoniczny kabel dalekosiężny przeznaczony do połączenia przestrzennie rozdzielonych stacji wzmacniakowych z centralami międzymiastowymi lub międzynarodowymi.
Kabel miejscowy, kabel miejski, TKM - kabel telefoniczny o izolacji papierowo-powietrznej, obołowiony i niekiedy opancerzony, przeznaczony do budowy sieci miejscowych (program egzamin ustny).

Kabel mieszany - kabel telekomunikacyjny o wiązkach różnego ustroju (pary symetryczne i współosiowe, czwórki gwiazdowe i dwuparowe).
Kabel międzymiastowy - kabel dalekosiężny kabel morski.

Kabel oceaniczny - kabel układany na dnie morza lub oceanu na małej głębokości lub na dużej głębokości (k. m. głębinowy).
Kabel nadziemny - kabel zabezpieczony przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych, zawieszany nad ziemią na lince nośnej (k. n. zawieszany) lub zawierający linkę nośną umieszczoną wewnątrz ośrodka lub pod powłoką i stanowiącą nierozłączną całość z kablem (k. n. samonośny) (opinie o programie).
Kabel nieściekający - kabel energetyczny o izolacji papierowej, przesyconej syciwem nieściekającym w normalnych warunkach pracy kabla zawieszonego pionowo.
Kabel o izolacji gazowej - kabel energetyczny, w którym żyła robocza umieszczona jest w rurze i utrzymywana w położeniu współśrodkowym przez krążki dystansowe, a właściwą izolację stanowi gaż elektroizolacyjny (segregator aktów prawnych).
Kabel o polu elektrycznym promieniowym - kabel z żyłami ekranowymi lub kabel skręcony z trzech kabli jednożyłowych z powłokami metalowymi kabel obejściowy - kol. kabel stosowany do zapewnienia ciągłości elektrycznej trzeciej szyny w miejscach przerw.

Kabel okręgowy - kabel telefoniczny o izolacji papierowo-powietrznej ze sznurkiem izolacyjnym, opancerzony lub tylko obołowiony, przeznaczony do budowy sieci okręgowych.
Kabel okrętowy - kabel przeznaczony do układania na stałe w urządzeniach elektroenergetycznych, sygnalizacyjno-sterowniczych i telekomunikacyjnych jednostek pływających .
Kabel olejowy - kabel ciśnieniowy, w którym do wytworzenia ciśnienia stosuje się olej mineralny.
Kabel olejowy rurowy - kapel energetyczny ułożony w rurociągu stalowym wypełnionym olejem pod ciśnieniem kilkunastu atmosfer; olej styka się bezpośrednio z izolacją żył (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !