Blog

Hala z trakiem zdjęcie nr 10
25.11.2018

Kable elektryczne

W artykule znajdziesz:

Przewody i kable elektryczne

Przewód lub kabel elektryczny z definicji jest to element pewnego obwodu elektrycznego wraz z jego długością. Zbudowany jest on z przewodnika, czyli materiału dobrze przewodzącego uporządkowany ruch atomów elektrycznych. Najczęściej jest to miedź i aluminium, ze względu na swoją cenę w porównaniu do jakości. Obecnie to rozwiązanie stosowane jest na szeroką skalę w budownictwie. Materiał ten poddawany jest izolacji (wtedy nazywamy go kablem elektrycznym), lub bez-często możemy spotkać się z tym zjawiskiem w przypadku przewodów elektrycznych zawieszonych na jakiejś wysokości.

Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE przygotuje Cię do egzaminu na uprawnienia budowlane. Klucz licencyjny możesz zakupić na program w wersji na laptop i na tablet. Zaufało nam już kilkadziesiąt tysięcy osób. Posiadamy bogatą ofertę promocji, w których zakupisz pytania na egzamin ustny z opracowanymi odpowiedziami, a także segregator z jednolitymi aktami prawnymi.

Znaczenie

Hala z trakiem zdjęcie nr 11Jeśli chodzi o zastosowanie przewodów i kabli elektrycznych, największe znajdujemy w szeroko pojętej branży budownictwa. Jest to przesył energii w instalacjach elektrycznych. Przewody instalacyjne, czyli te stosowane na szeroką skalę wewnątrz obiektów, to:

  1. Przewody fazowe-elektryczne przewody, które w czasie pracy pod napięciem służą do wysyłania energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej.
  2. Przewody neutralne-przewody elektryczne połączane z neutralnym punktem sieci elektroenergetycznej. Takie zastosowanie ma na celu przesyłanie energii elektrycznej dla odbiorników jednofazowych. Ma to bardzo duże znacznie w kontekście funkcjonowania wynikającego z różnego obciążenia na jego odbiornikach.
  3. Przewód ochronny- jest to rodzaj przewodu elektrycznego, którego głównym zadaniem jest ochrona obiektu przed porażeniem elektrycznym. 

Przewód ochronno-neturalny (PEN)- jest to rodzaj przewodu elektrycznego, która łączy funkcje dwóch wyżej wymienionych zespołów.

Przewody i kable elektryczne oraz światłowodowe mają swoje szerokie zastosowanie w różnej postaci. W zależności od potrzeb spółki budowlanej, korzysta się z różnych form aplikacji tego rodzaju systemów wewnątrz budynków, lub do zewnętrznych instalacji.

Czym są więc zespoły kablowe? Zespoły kablowe to nic innego jak wyżej wymienione przewody i kable elektryczne oraz światłowodowe, stosowane w systemach zasilania i sterowania służącymi ochronie przeciwpożarowej.

 

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Hala z trakiem zdjęcie nr 12
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Hala z trakiem zdjęcie nr 13
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Hala z trakiem zdjęcie nr 16 Hala z trakiem zdjęcie nr 17 Hala z trakiem zdjęcie nr 18
Hala z trakiem zdjęcie nr 19
Hala z trakiem zdjęcie nr 20 Hala z trakiem zdjęcie nr 21 Hala z trakiem zdjęcie nr 22
Hala z trakiem zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Hala z trakiem zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Hala z trakiem zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Hala z trakiem zdjęcie nr 32 Hala z trakiem zdjęcie nr 33 Hala z trakiem zdjęcie nr 34
Hala z trakiem zdjęcie nr 35
Hala z trakiem zdjęcie nr 36 Hala z trakiem zdjęcie nr 37 Hala z trakiem zdjęcie nr 38
Hala z trakiem zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Hala z trakiem zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Hala z trakiem zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami