Przewody i kable elektryczne

Przewód lub kabel elektryczny z definicji jest to element pewnego obwodu elektrycznego wraz z jego długością. Zbudowany jest on z przewodnika, czyli materiału dobrze przewodzącego uporządkowany ruch atomów elektrycznych. Najczęściej jest to miedź i aluminium, ze względu na swoją cenę w porównaniu do jakości. Obecnie to rozwiązanie stosowane jest na szeroką skalę w budownictwie. Materiał ten poddawany jest izolacji (wtedy nazywamy go kablem elektrycznym), lub bez-często możemy spotkać się z tym zjawiskiem w przypadku przewodów elektrycznych zawieszonych na jakiejś wysokości.

Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE przygotuje Cię do egzaminu na uprawnienia budowlane. Klucz licencyjny możesz zakupić na program w wersji na laptop i na tablet. Zaufało nam już kilkadziesiąt tysięcy osób. Posiadamy bogatą ofertę promocji, w których zakupisz pytania na egzamin ustny z opracowanymi odpowiedziami, a także segregator z jednolitymi aktami prawnymi.

Znaczenie

Jeśli chodzi o zastosowanie przewodów i kabli elektrycznych, największe znajdujemy w szeroko pojętej branży budownictwa. Jest to przesył energii w instalacjach elektrycznych. Przewody instalacyjne, czyli te stosowane na szeroką skalę wewnątrz obiektów, to:

  1. Przewody fazowe-elektryczne przewody, które w czasie pracy pod napięciem służą do wysyłania energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej.
  2. Przewody neutralne-przewody elektryczne połączane z neutralnym punktem sieci elektroenergetycznej. Takie zastosowanie ma na celu przesyłanie energii elektrycznej dla odbiorników jednofazowych. Ma to bardzo duże znacznie w kontekście funkcjonowania wynikającego z różnego obciążenia na jego odbiornikach.
  3. Przewód ochronny- jest to rodzaj przewodu elektrycznego, którego głównym zadaniem jest ochrona obiektu przed porażeniem elektrycznym. 

Przewód ochronno-neturalny (PEN)- jest to rodzaj przewodu elektrycznego, która łączy funkcje dwóch wyżej wymienionych zespołów.

Przewody i kable elektryczne oraz światłowodowe mają swoje szerokie zastosowanie w różnej postaci. W zależności od potrzeb spółki budowlanej, korzysta się z różnych form aplikacji tego rodzaju systemów wewnątrz budynków, lub do zewnętrznych instalacji.

Czym są więc zespoły kablowe? Zespoły kablowe to nic innego jak wyżej wymienione przewody i kable elektryczne oraz światłowodowe, stosowane w systemach zasilania i sterowania służącymi ochronie przeciwpożarowej.

 

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami