Kalafonia

Kalafonia

Pinen jest surowcem wielu związków syntetycznych, z których najważniejszym jest kamfora.
Do określania jakości terpentyny służą między innymi liczba bromowa i liczba kwasowa (program uprawnienia budowlane na komputer).

Liczba bromowa podaje ilość bromu reagującą ze 100 g terpentyny. Liczba kwasowa podaje ilość g KOH potrzebną do zneutralizowania 1 g terpentyny. Jakość terpentyny jest tym wyższa, im wyższa jest liczba bromowa, a im niższa jest liczba kwasowa (tzn. im mniej kwaśny jest odczyn terpentyny).
Terpentyna jest szeroko stosowana jako rozpuszczalnik w przemyśle farb, lakierów i powłok, w produkcji past do podłóg, obuwia i skór, w przemyśle farmaceutycznym, w perfumerii oraz jako surowiec przy wyrobie kamfory (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Ostatnio stosuje się terpentynę jako surowiec do produkcji izoprenu stanowiącego cenny kopolimer kauczuku.

Kalafonia obejmuje stałe produkty, które pozostają z żywicy po oddestylowaniu terpentyny. Jest to ciało stałe, kruche, o charakterystycznym, muszlowatym przełomie i szklistym połysku (uprawnienia budowlane). Ciężar właściwy wynosi przy 20° C 1,06-1,09 G/cm, punkt zmiękczenia leży między 65 a 70° C, punkt topliwości około 120° C.
Kalafonia stanowi mieszaninę różnych mało zbadanych związków o charakterze kwasowym, o ogólnym wzorze C.20H30O2. Jako główne składniki można wymienić kwasy abietynowy, pimarowy i sylwinowy oraz związki nierozpuszczalne w ługach, tzw. rezeny. W połączeniu z ługami kalafonia tworzy mydła żywiczne.
O jakości kalafonii decyduje jej barwa i przezroczystość oraz liczba kwasowa i liczba zmydlenia (program egzamin ustny).

Liczba zmydlenia

Liczba zmydlenia określa, ile mg KOH jest potrzebne do całkowitego zmydlenia 1 g kalafonii; liczba kwasowa podaje ilość KOH potrzebną do zneutralizowania 1 g kalafonii. Im większe są te liczby, tym wyższa jest jakość kalafonii. Wartość kalafonii jest tym większa, im jaśniejsza jest jej barwa i im większa przezroczystość. Skala barw kalafonii zamyka się w granicach od prawie bezbarwnej przez odcienie żółte i brunatne do niemal czarnej i prawie nieprzezroczystej. Ciemne zabarwienie kalafonii powstaje w czasie destylacji na skutek rozkładu zanieczyszczeń żywicy, przede wszystkim na skutek rozkładu zawierających cukier soków drzewnych oraz białka pochodzącego ze zranionych, żywych komórek.

Prócz tego barwa kalafonii zależy od stopnia utlenienia żywicy, od czasu trwania destylacji oraz od materiału, z jakiego zbudowana jest aparatura destylacyjna (opinie o programie).
Kalafonia stanowi ważny surowiec stosowany w dużych ilościach w przemyśle farb i lakierów, do zaklejania papieru, do produkcji farb drukarskich, mydła, smoły piwowarskiej itd.
Żywica z karpiny sosnowej. Około 25% światowej produkcji żywicy pochodzi z przeróbki zawierającego żywicę drewna (segregator aktów prawnych).

Zawartość żywicy w pniu jest stosunkowo niewielka; w drewnie sosnowym wynosi ona 3-7%, w drewnie świerkowym około 2% ciężaru suchego drewna. Rozmieszczenie żywicy wzdłuż pnia nie jest równomierne; największe skupienie żywicy występuje w przyziemnej części pnia oraz w drewnie korzeni. Tę część masy drzewnej określa się mianem karpiny. Zawartość żywicy w karpinie sosnowej z drzew liczących około 100 lat wieku dochodzi bezpośrednio po ścięciu do 10% i więcej.
W miarę pozostawania pniaków sosnowych w ziemi wzrasta zawartość żywicy w karpinie. Proces ten określa się mianem dojrzewania karpiny (promocja 3 w 1).

Pozostające w ziemi pniaki powoli obumierają; w trakcie tego następuje rozkład niektórych składników drewna oraz przemiana występującej w drewnie żywicy. W dalszym ciągu drewno zaczyna gnić, wskutek czego zmniejsza się objętość i ciężar właściwy karpiny. Procesom gnilnym ulegają przede wszystkim mało żywiczne części bielaste, a potem także mniej żywiczne części twardzielowe. W czasie dojrzewania bezwzględna ilość żywicy zawartej w karpinie nie zwiększa się, a nawet po pewnym czasie może ulec zmniejszeniu.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !