Kamień do celów budowlanych

Kamień do celów budowlanych

Struktura charakteryzuje wielkość i kształt kryształów oraz wzajemne stosunki między składnikami, a tekstura - sposób rozmieszczenia składników mineralnych w skale (program uprawnienia budowlane na komputer).
Wymienione cechy skał wiążą się ściśle z procesami geologicznymi powodującymi ich powstanie. Zgodnie z podziałem tych procesów na:
- krzepnięcie magmy lub lawy,
- sedymentację lub osadzanie produktów rozpadu skał wcześniej powstałych,
- przeobrażenie fizykochemiczne jednych skał w drugie, czyli metamorfizm] otrzymuje się naturalny podział wszystkich skał na magmowe, osadowe i metamorficzne (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Kamienie naturalne mają zastosowanie w budownictwie przede wszystkim do robót wykończeniowych, ponadto jako materiał konstrukcyjny do obiektów inżynierskich, budynków monumentalnych oraz dróg. Kamienie te muszą mieć cechy odpowiednie do funkcji elementów, które będą z nich wykonane.
Fundamenty i mury piwniczne w gruntach mokrych lub narażonych na działanie czynników agresywnych wznosi się ze skał magmowych i piaskowców o lepiszczu krzemionkowym lub żelazistym. W gruntach suchych stosuje się również wapienie zbite, dolomity oraz piaskowce (uprawnienia budowlane).

Ściany zewnętrzne pomieszczeń ogrzewanych wykonuje się z kamieni lekkich o gęstości objętościowej poniżej 1,8 g/cm3 i współczynniku przewodzenia ciepła X = 0,75 W/(m • °C). Wytrzymałość przeważnie nie jest brana pod uwagę. Najlepiej nadają się lekkie wapienie, piaskowce i tufy wulkaniczne. Ściany z warstwą ocieplającą można wykonywać z wapieni zbitych, dolomitów oraz piaskowców. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne w budynkach inwentarskich ze względu na ich zagrożenie korozyjne wznosi się z piaskowców na spoiwie krzemionkowym lub żelazistym, bez zanieczyszczeń ilastych wapiennych (program egzamin ustny).

Elementy robót wykończeniowych zewnętrznych

Elementy robót wykończeniowych zewnętrznych, jak okładziny elewacyjne, wykonuje się z wapieni, dolomitów i piaskowców. Na części cokołowe oraz posadzki i stopnie schodów zewnętrznych używa się kamieni odpornych na wietrzenie, nienasiąkliwych i nieścieralnych, jak granity, sjenity, marmury i piaskowce twarde.
Okładziny ścian wewnętrznych wykonuje się z polerowanych płyt granitowych, sjenitowych, marmurowych, wapieni zbitych i trawertynów oraz szlifowanych płyt piaskowców.
Posadzki i stopnie wewnętrzne układa się ze szlifowanych lub polerowanych marmurów i wapieni zbitych, a w razie dużego ruchu również z granitów i sjenitów.
Wyroby kamienne dzieli się na kamień polny, kamień łamany, bloki surowe, kształtki budowlane, płyty, krawężniki i kostki drogowe (opinie o programie).

Kamienie polne są to odłamki skalne o dowolnym kształcie i zaokrąglonych krawędziach. Kamień łamany ma kształt nieforemnej bryły wielościennej.
Kształtki budowlane z kamieni naturalnych są to elementy o kształcie zbliżonym do prostopadłościanu. Powierzchnie ich powinny być w przybliżeniu płaskie i równe, a płaszczyzny przeciwległe zbliżone do równoległych. Kształtki produkowane są w sześciu wielkościach: ich wysokość powinna wynosić ok. 14 cm, długość 25, 37,5 lub 50 cm, a szerokość 12 lub 25 cm (segregator aktów prawnych).
Płyty kamienne są produkowane zależnie od przeznaczenia jako surowe przetarte, okładzinowe i posadzkowe. Płyty surowe przetarte, nie obcinane, stanowią materiał do produkcji wyrobów gotowych; są produkowane o długościach 100-300 cm, szerokościach 60-100 cm i grubościach 2-20 cm, z granitu, sjenitu, marmuru, wapienia, dolomitu lub piaskowca.

Płyty okładzinowe (zewnętrzne i wewnętrzne) otrzymuje się z płyt surowych przetartych przez odpowiednie obrobienie (promocja 3 w 1). Powierzchnie styczne obrobione są równe. Stosuje się wymiary: długość 40-120 cm, szerokość 30-80 cm i grubość 2-20 cm. Płyty na posadzki (zewnętrzne i wewnętrzne) są produkowane z fakturą piłowaną, szlifowaną lub groszkową, w kształcie kwadratu o wymiarach 20-80 cm lub w kształcie prostokąta o długości 10-80 cm i szerokości 15-20 cm. Grubość płyt wynosi 4-12 cm.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !