Blog

11.08.2018

Kanalizację trzeba dobrze zaplanować

W artykule znajdziesz:

Kanalizację trzeba dobrze zaplanować


Uprawnienia budowlane.Dużym wyzwaniem w branży budowlanej jest stworzenie systemu kanalizacji dla obiektu budowlanego, który przyniesie korzyści na trzech płaszczyznach: ekologii, ekonomii i poziomie jakości życia, który jest ważny dla mieszkańców.
Jednym z elementów, który trzeba wziąć pod uwagę myśląc o ciągłym, bezawaryjnym i ekonomicznym funkcjonowaniu kanalizacji, jest przepompownia ścieków. Może ona być wykorzystana w rozwiązaniach służących utylizacji płynnych zanieczyszczeń domowych, wód deszczowych i ścieków sieciowych.
Przydomowa przepompownia ścieków w swoim działaniu wykorzystuje zasadę tłoczenia zanieczyszczeń, które z gospodarstwa domowego trafiają do zbiornika z pompą. Ta uruchamia się w momencie, gdy zainstalowane w nim czujniki zarejestrują odpowiedni poziom i wtłacza ścieki do kanalizacji połączonej z zewnętrznym systemem.
To, jakie rozwiązania techniczne można wykorzystać budując przepompownię ścieków, dyktują warunki zabudowy oraz dostępność działki pod budowę. Trzeba pamiętać o tym, że system ten może być uciążliwy dla osób mieszkających w jego sąsiedztwie.
Tworząc system kanalizacyjny warto zastanowić się, czy możliwe jest wykorzystanie systemu grawitacyjnego. To najmniej awaryjne z dostępnych rozwiązań, a można je zastosować w przypadku, gdy występuje spadek terenu w kierunku oczyszczalni ścieków lub studzienki kanalizacyjnej. Kanalizacja grawitacyjna sprawdzi się, gdy zwierciadło wód gruntowych znajduje się o pół metra niżej, niż dno wykopu. Zabudowa musi tu być zwarta. Wymagane też są nośne grunty.
Przed podjęciem decyzji o jej budowie należy oszacować ilość ścieków, które kanalizacja grawitacyjna będzie odprowadzać w przyszłości. Od tego zależy typ urządzeń, które będzie można zastosować przy tworzeniu systemu. Zaletą kanalizacji grawitacyjnej jest niewątpliwie jej prosta eksploatacja i niski koszt z tym związany. Za wadę można uznać konieczność przeprowadzenia robót ziemnych na etapie budowy instalacji. To podnosi koszt realizacji całej inwestycji.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami