Karpina sosnowa

Karpina sosnowa

Karpina sosnowa stanowi również surowiec do rozkładowej destylacji; jako produkty otrzymuje się terpentynę drzewną, smołę i węgiel drzewny gorszej jakości, traci się natomiast kalafonię, która przechodzi do smoły. Bardziej racjonalne wykorzystanie karpiny daje ekstrakcyjna metoda otrzymywania terpentyny i kalafonii (program uprawnienia budowlane na komputer).
Światowe zużycie drewna na rozkładową destylację bez drewna zwęglanego w mielerzach i piecach wynosiło w roku 1938 4,5 miliona mp, w tym 60% drewna bukowego, 30% drewna jaworowego, dębowego i brzozowego oraz 10% drewna iglastego i gatunków zamorskich.

W Niemczech w roku 1936 zużytkowano na ten cel około 500 000 mp, czyli około 300 000 m3 twardego drewna liściastego.
Wydajność produktów rozkładowej destylacji w zależności od gatunku drewna.
Przy zwęglaniu drewna w mielerzach otrzymuje się tylko węgiel drzewny i nieznaczne ilości smoły, a traci się lotne i płynne produkty destylacji. Sposób ten (rys. 214) stanowi prymitywną i mało ekonomiczną formę rozkładowej destylacji drewna (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Mimo to jest ono stosowane prawie we wszystkich krajach, a w niektórych na dużą skalę. Przyczyną tego jest rosnące zapotrzebowanie węgla drzewnego w przemyśle oraz zapotrzebowanie na węgiel generatorowy, wysoka jakość węgla mielerzowego, możliwość wykorzystania drewna opałowego w odległych terenach leśnych oraz możliwość zwęglania drobnicy i chrustu.
Celem pozyskania wysokowartościowej stali specjalnej wytapia się rudę węglem drzewnym; jego wartość polega na tym, że nie zawiera on siarki (uprawnienia budowlane).

W ten sposób stosuje się węgiel drzewny w hutnictwie w Szwecji, w Rosji, w Austrii i w Rumunii. Prócz tego stosuje się węgiel drzewny do napędu silników na gaz generatorowy (paliwo zastępcze w miejsce ropy), w warsztatach mechanicznych i w gospodarstwie domowym oraz w różnych dziedzinach techniki. Szerokie zastosowanie ma aktywowany węgiel drzewny w budowie masek gazowych (program egzamin ustny).

Ciężar właściwy

Węgiel mielerzowy jest mniej wyjałowiony od węgla retortowego i dlatego ma wyższą wartość opałową. Skład chemiczny węgla mielerzowego przedstawia się następująco: węgiel (C) 75—85%, wodór (H) 1,5-2,3%, tlen (O) 8-12%, woda higroskopijna 6-12%, związki mineralne dające popiół 1,0-2,5%; wartość opałowa wynosi około 6500-7000 kcal/kG (opinie o programie).
Ciężar właściwy wolnej od porów substancji węgla drzewnego wynosi 1,45-1,53 G/cm3. Ciężar właściwy zależy od struktury drewna; węgiel z drewna pnia ma niższy ciężar właściwy niż węgiel z drewna gałęziowego.

Przy zwęglaniu drewna w retortach odgazowanie drewna przebiega intensywniej i zostaje wykonane bardziej dokładnie niż przy zwęglaniu w mielerzach. Dlatego też ciężar właściwy węgla retortowego jest niższy niż węgla mielerzowego (segregator aktów prawnych).
Przy stosowaniu w hutnictwie obok wartości opałowej dużą rolę odgrywa wytrzymałość na ściskanie, od której zależy mniejsze lub większe rozdrobnienie węgla drzewnego w czasie transportu i przeładunków.

Węgiel drzewny jest w wielu krajach używany w dużych ilościach jako węgiel generatorowy do napędu silników na gaz drzewny. W Polsce motoryzacja tego typu jest dotychczas prawie nierozwinięta, mimo dużych możliwości wykorzystania produkowanego w nadmiarze węgla drzewnego i niskowartościowych sortymentów drewna jako materiału zastępującego ropę i oleje gazowe. Generatorowy węgiel drzewny musi odpowiadać określonym wymaganiom technicznym. Musi on być równomiernie zwęglony, wolny od zanieczyszczeń w postaci kamieni i ziemi, które łatwo mogą się znaleźć w węglu mielerzowym, nie może mieć nadmiernej wilgotności, a udział miału i pyłu węglowego (cząstki węgla poniżej 5 mm średnicy) nie powinien przekraczać 8% (promocja 3 w 1).

Węgiel drzewny jest materiałem higroskopijnym, wchłaniającym wodę atmosferyczną i pozostającym w stanie równowagi higroskopijnej z otoczeniem. Wilgotność węgla drzewnego, zależna od warunków atmosferycznych, może dochodzić do 16% w odniesieniu do ciężaru bezwodnego węgla. Stan równowagi higroskopijnej węgla drzewnego oraz przebieg adsorpcji wody przedstawiają wykresy.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !