Blog

03.03.2020

Wyciąg szybowy

Wyciąg szybowy

Wyciąg szybowy

Wyciąg szybowy zawiera następujące główne części składowe: konstrukcję szybu, belkę stropową, dwie prowadnice z kątownika lub teownika, koła linowe, wciągarkę mechaniczną z silnikiem, linę, podwieszony pomost (program uprawnienia budowlane na komputer).
Konstrukcja szybu może być drewniana lub stalowa. Konstrukcja drewniana znana jest w Polsce od dziesiątków lat. Według przepisów konstrukcję drewnianą szybu należy wykonywać jako składaną z elementów okutych inwentaryzowanych. Ostatnio na niektórych budowach zastosowano do szybów konstrukcję stalową składaną z rur. Jako konstrukcję stalową wykonano wyciągi szybowe w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Odegrały one tam bardzo dużą rolę w transporcie pionowym, podniosły bowiem do góry około 50% wszystkich ciężarów budynku (pozostałe 50% przypadło na żurawie).
Wyciąg szybowy ustawia się tuż przy wznoszonym budynku i zabezpiecza jego stateczność początkowo przy pomocy zakotwionych lin, a następnie przez umocowanie do budowli.
Wyciąg szybowy podany w Katalogu Sprzętu Budowlanego S-2 z 1951 r. ma udźwig 1,5 T. Wysokość szybu nie jest ograniczona; normalnie stanowi 25 m. Pomost o wymiarach 1,80 X X 2,10 m jest drewniany na ramie stalowej: mieszczą się na nim dwie japonki. Wciągarka jest typu ciernego z hamulcem, silnik elektryczny trójfazowy. Zasadniczym brakiem wyciągu szybowego jest niemożliwość podnoszenia nim belek i innych elementów dłuższych od ok. 2.5m (uprawnienia budowlane).

Ujemna strona wyciągu

Stroną ujemną wyciągu z szybem drewnianym jest ponadto duże zużycie drewna i długi czas budowy przez cieśli (program egzamin ustny).
Wyciągi szybowe nie posiadają zabezpieczeń takich, jakie stosuje się w dźwigach osobowych, a wobec tego zabrania się ludziom jeździć nimi, a nawet przebywać na pomoście. Ładowanie i wyładowywanie przewożonych przedmiotów powinno się odbywać w ten sposób, aby ludzie znajdowali się zawsze poza szybem.

Wyciąg przyścienny jednosłupowy z pomostem obracalny. Główne części wyciągu są następujące: słup-prowadnica 1, koła linowe 2, wciągarka z silnikiem 3, lina 4, pomost obracalny 5.
Wyciąg przedstawiony w Katalogu Sprzętu Budowlanego S-2 z 1951 r. ma udźwig 0,75 T. Słup montuje się z trzymetrowych odcinków, z których każdy złożony jest z dwóch połączonych ceowników N 12. Normalna wysokość słupa wynosi 18 m. Aby słup zachował równowagę, mocuje się go na każdej kondygnacji do muru. Szkicowe umocowanie za pomocą belek drewnianych przy otworach okiennych Przy wznoszeniu budynku systemem pośpiesznym (szybkościowym) mur jest za slaby, aby mógł dobrze utrzymać wyciąg, wobec czego słup mocuje się do pomocniczych rusztowań, niekiedy zaś wierzchołek słupa unieruchamia się odciągaczami linowymi, zakotwionym: do pali wbitych w ziemię lub innych miejsc nieruchomych (opinie o programie).

Pomost o wymiarach 1,20 X 1,50 m można obracać w płaszczyźnie poziomej o 180°, co pozwala ustawić go na murze wznoszonej kondygnacji. Na pomoście można ustawić 2 taczki lub jedną japonkę oraz belki i inne długie elementy. Na pomoście powinno istnieć zabezpieczenie od spadania przewożonych przedmiotów chociażby w postaci łańcucha.
Wciągarka jest typu ciernego. Szybkość podnoszenia 0,7 m/sek. Silnik elektryczny trójfazowy o mocy 5 kW lub spalinowy. Lina o średnicy 14 mm (segregator aktów prawnych).

Zalety tego wyciągu są następujące:

a) łatwość i szybkość montowania,

b) niekorzystanie z drewna, gdy słup jest stawiany przy dostatecznie mocnym murze,

c) możliwość podnoszenia belek i innych długich elementów (przy wyciągu szybowym jest to niemożliwe).

Wadą tego wyciągu jest konieczność stawiania specjalnych rusztowań w tym przypadku, jeśli mur jest zbyt słaby lub zbyt świeży, aby mógł zapewnić bezpieczeństwo przy zakotwieniu w nim słupa wyciągu.
Obserwacje chronometrażowe wykazują, że omówiony wyciąg przyścienny jest korzystniejszy od wyciągu szybowego (promocja 3 w 1).

Wyciąg dwusłupowy wolnostojący. Główne części wyciągu są następujące: konstrukcja stalowa słupowo-kratowa, koła linowe, wciągarka z silnikiem, lina, pomost, płozy.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami