Karty technologiczne montażu

Karty technologiczne montażu
Karty technologiczne montażu

Karty technologiczne montażu stanowią bezpośrednią dyspozycję dla realizacji poszczególnych procesów roboczych robót montażowych. Są one operatywnym składnikiem dokumentacji organizacyjnej zawierającym zasadnicze koncepcje wykonawcze poszczególnych fragmentów (wycinków) procesu technologicznego robót montażowych, obowiązujące bezpośrednich ich wykonawców na miejscu robót (program uprawnienia budowlane na komputer).

W kartach technologicznych powinny być opisane wszystkie problemy technologiczne i organizacyjne związane z montażem określonej części konstrukcji danego obiektu oraz podane wyczerpująco sposoby ich rozwiązania (jak np. scalanie konstrukcji, przygotowanie fundamentów, montaż słupów, montaż belek podsuwnico- wych, montaż kratownic itp.). Karty technologiczne mogą również obejmować całość montażu obiektów specjalnych jak maszty, wieże, mosty przeładunkowe, zbiorniki itp.

W szczególności karty technologiczne montażu powinny zawierać opis procesu technologicznego montażu, objętość (wielkość) robót montażowych, warunki techniczne wykonania, organizację miejsca roboczego głównego urządzenia montażowego (ze szkicem), metody wykonania robót montażowych, organizację brygady montażowej, określenie niezbędnych środków realizacji. Zaplecze produkcyjno-usługowe budownictwa jest specyficzne i odmienne od zaplecza przemysłu fabrycznego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Cechą charakterystyczną zaplecza produkcyjno-usługowcgo przedsiębiorstwa budowlano-montażowego jest jego lokalizacja nie pokrywająca się z lokalizacją realizowanych przez to przedsiębiorstwo obiektów, które korzystają z produkcji i usług tego zaplecza (uprawnienia budowlane). W tych warunkach obiekty zaplecza produkcyjno-usługowego przedsiębiorstwa budowlanego, w porównaniu z zakładami przemysłowymi fabrycznymi, znajdują się również w innym stosunku rozrachunkowym, a mianowicie w zakładach przemysłowych fabrycznych koszty zaplecza wchodzą do kosztów produkcji podstawowej, a w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych znajdują się poza nimi na oddzielnym rozrachunku.

Cecha budownictwa skoncentrowanego

Nie zaprzeczając potrzebie istnienia przy przedsiębiorstwach budowlano-montażowych niektórych specjalnych wytwórni pomocniczych i baz usługowych podkreślić należy, że nie jest to przyszłościowy model zaplecza przedsiębiorstw budowlano-montażowych. Niewątpliwie w przyszłości potrzeby te w przeważającym stopniu przejmą specjalne stałe zakłady przemysłowe i usługowe działające na zasadach specjalizowanej kooperacji, wykonujące potrzebne półfabrykaty, prefabrykaty oraz konstrukcję dla potrzeb przedsiębiorstw budowlano-montażowych (program egzamin ustny).

Proces przechodzenia na wytwarzanie potrzebnych elementów przez przemysł stały, przede wszystkim przez przemysł materiałów budowlanych, a także przez przemysły innych gałęzi gospodarczych, będzie procesem ciągłym, odbywającym się przez stosunkowe zmniejszanie się bezpośredniego zaplecza technicznego przedsiębiorstw budowlano-montażowych na rzecz specjalizowanej kooperacji z przemysłem materiałów budowlanych i innych gałęzi gospodarczych. Wyjątkiem od tego trendu będą oczywiście specjalizowane przedsiębiorstwa budownictwa uprzemysłowionego oparte na przemysłowej rozbudowie swojej bazy produkcyjnej w postaci kombinatów budowy domów i kombinatów budowy zespołów przemysłowych (opinie o programie).

Cechą budownictwa skoncentrowanego (nowe miasta, osiedla mieszkaniowe, zespoły i kombinaty przemysłowe) charakterystycznego dla gospodarki uspołecznionej, w porównaniu z budownictwem rozproszonym, jest odmienna struktura zaplecza technicznego produkcyjnego (segregator aktów prawnych). Zamiast prymitywnej, zazwyczaj przyobiektowej produkcji półfabrykatów i prefabrykatów, właściwej dla budownictwa rozproszonego, organizuje się dla budownictwa skoncentrowanego zaplecze techniczne, zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym odmienne, najczęściej w postaci specjalnych, zazwyczaj zlokalizowanych na jednym terenie wytwórni pomocniczych półfabrykatów i prefabrykatów połączonych z różnego rodzaju usługami służącymi dla produkcji (bazy maszyn budowlanych i sprzętu, bazy transportowe itp.) (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !