Blog

07.09.2018

Kiedy i jak można zmienić wykonawcę?

W artykule znajdziesz:

Kiedy i jak można zmienić wykonawcę?

Z usług danej firmy budowlanej można zrezygnować wtedy, gdy roboty wykonywane są wadliwe lub niezgodnie z umową, przy czym obie te sytuacje nie są tożsame. Wadliwość robót oznacza, że nieprzestrzegane są zasady sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, a także norm budowlane (program na komputer). Przykładem wadliwości może być niewłaściwy montaż stolarki okienne czy nierówne położenie tynku. Sprzeczność z umową pojawia się wtedy, gdy doszło do naruszanie uzgodnień dotyczących przebiegu robót budowlanych (program na telefon). Typowym przykładem sprzeczności z umową jest zatrudnianie przez wykonawcę firm zewnętrznych, jeśli taka możliwość nie była określona w umowie. Wadliwości ani sprzeczności z umową nie można stwierdzić wtedy, gdy roboty prowadzone są nieterminowo. Wówczas inwestor może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu wykonawcy. Nie można jednak wówczas przekazać prac innemu wykonawcy (program na egzamin ustny).

Sprzeczność z umową

Kiedy i jak można zmienić wykonawcę?

W przypadku, gdy efekty pracy wykonawcy noszą znamiona sprzeczności z umową lub wadliwości, inwestor jest zobowiązany do wystąpienia z wezwaniem do zmiany sposobu wykonywania robót oraz do wyznaczenia terminu tej zmiany. Ze względów praktycznych najlepiej, jeśli takie wezwanie będzie mieć formę pisemną (promocja 3 w 1). Dzięki temu inwestor ma pisemny dowód na to, że spełnić wymogi niezbędne do skuteczności wezwania. W piśmie należy zaznaczyć w czym objawia się sprzeczność z umową lub wadliwość robót.
Najważniejszym elementem wezwania do zmiany sposobu wykonywania robót jest wyznaczenie terminu, w którym wykonawca musi się do tego wezwania zastosować (segregator). Termin ten musi być musi być uzasadniony z punktu widzenia zmian oraz czynności, których będzie się podejmować wykonawca. Jest to bardzo ważne, ponieważ odpowiednie oznaczenie terminu ma wpływ na skuteczność wezwania (opinie). Najlepiej ustalić go po konsultacji ze znajomym budowlańcem lub po rozmowie na forum branżowym. Wyznaczanie terminu nie ma sensu, jeśli wykonawca wie o zastrzeżeniach, a mimo to nie chce wprowadzić żadnych zmian. Wówczas po wręczeniu wezwania można odstąpić od umowy z wykonawcą.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami