Obciążenie mostów - przykładowe pytania z norm


Omówić obciążenia działające na przyczółki i zasady obliczania przyczółków.


Na przyczółek działają obciążenia stałe jak: ciężar własny przyczółka i gruntu zalegającego na odsadzkach, reakcja od ciężaru własnego przęsła, parcie gruntu oraz działają obciążenia zamienne jak: reakcja pionowa od obciążenia użytkowego w przęśle, obciążenie użytkowe na klinie odłamu, parcie poziome na ścianę wywołane obciążeniem użytkowym na klinie odłamu, siły hamowania od obciążeń użytkowych w przęśle i na klinie odłamu, reakcje poziome wywołane tarciem w łożyskach, reakcje od parcia wiatru działającego wzdłuż mostu na elementy wyniesione ponad pomost. W obliczeniach należy wykazać, że jest zachowana stateczność przyczółka na obrót i na przesuw traktując przyczółek jak sztywną bryłę oraz należy sprawdzić nośność na docisk ciosy i ławy podłożyskowe oraz nośność poszczególnych części składowych ścian, fundamentów, skrzydeł w miejscu zmiany przekroju oraz w połączeniach z innymi elementami.


Podać założenia i zakres obliczeń w stanie granicznym nośności konstrukcji mostowych.


Stalowe konstrukcje mostowe oblicza się zgodnie z założeniami teorii sprężystości. W obliczeniach należy wykazać, że w dowolnej fazie budowie i w całym okresie przewidywanej eksploatacji zapewniony będzie stan graniczny bezpieczeństwa ze względu na: wytrzymałość doraźną, stateczność kształtu (wyboczenie, zwichnienie, wybrzuszenie), wytrzymałość zmęczeniową, stateczność położenia przęseł (wywrócenie, przesunięcie).


Podać cel i zakres obliczeń w stanie granicznym użytkowalności mostów stalowych.


Celem obliczeń w stanach granicznych użytkowalności jest wykazanie, że odkształcenia i drgania konstrukcji nie ograniczają możliwości eksploatacji obiektu z uwagi na bezpieczeństwo poruszających się pojazdów, z uwagi na komfort pasażerów i ze względu na trwałość elementów wyposażenia. Należy wykazać, że obciążenia charakterystyczne nie spowodują w przęśle przekroczenia granicznej wartości: ugięć, kątów obrotu, drgań własnych.

 

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !