Blog

19.01.2019

Kiedy konieczne jest fundamentowanie poniżej strefy zamarzania?

W artykule znajdziesz:

Kiedy konieczne jest fundamentowanie poniżej strefy zamarzania?

W budownictwie powszechne jest przekonanie, że posadowienie budynku powinno znajdować się poniżej strefy przemarzania, czyli 1 m pod poziomem terenu (program na komputer). Tymczasem takie fundamentowanie jest niezbędne tylko w przypadku gruntów wysadzinowych, czyli gruntów, których objętość zwiększa się w wyniku zamarzania. Gruntami wysadzinowymi nazywa się grunty, które zawierają duże ilości cząstek drobnych – zwykle są to wszystkie grunty gliniaste oraz te, które zawierają organiczne domieszki, np. torf (program na telefon). W Polsce najbardziej powszechne są grunty niewysadzinowe, do których zalicza się m.in. żwiry i grube piaski. Na tego typu podłożach można posadowić budynek na poziomie 60 cm poniżej poziomu terenu – jest to tzw. posadowienie płytkie.
Posadowienie płytkie nie jest w Polsce popularne, ponieważ wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy, że taki sposób istnieje. Poza tym, aby wykonać fundamenty płytkie, trzeba wykonać wiele wykopów próbnych, ponieważ grunt może być różny nawet w odległości kilku metrów od siebie, np. między dwoma krańcami budowli mogą wystąpić zarówno grunty niewysadzinowe, jak i wysadzinowe (program na egzamin ustny). Kolejna kwestia to mała różnica między kosztami wykonania fundamentów płytkich i głębokich – w przypadku niewielkich budynków koszt jest znikomy, dlatego zdecydowanie częściej wykonywane są fundamenty głębokie.

Wzrost kosztów budowy

Z tych właśnie względów płytkie fundamentowanie wykonywane jest najczęściej tylko w takich konstrukcjach, w których niewielkie ruchy gruntów nie skutkują szkodami (promocja 3 w 1). Takie rozwiązanie polecane jest również wtedy, gdy posadowienie poniżej strefy zamarzania powodowało by znaczący wzrost kosztów budowy (segregator). Oznacza to, że płytkie posadowienie sprawdza się głównie w przypadku gospodarczych budynków drewnianych oraz tarasów, które są posadawiane na punktowych fundamentach, nazywanych stopami, oddalonych od siebie o 1-2 m. Podobną metodą osadza się w gruncie murowane oraz żelbetowe słupy ogrodzeniowe, który przęsła wykonane są z metalowych paneli lub desek (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami