Blog

Siły styczne zdjęcie nr 10
16.08.2018

Kiedy trzeba uzyskać pozwolenie na budowę?

W artykule znajdziesz:

Kiedy trzeba uzyskać pozwolenie na budowę?

Przed wybudowaniem domu jednorodzinnego konieczne jest uzyskanie zgody na rozpoczęcie budowy (program na komputer). Można to zrobić na dwa sposoby:
• zgłaszając do urzędu budowę domu – wówczas inwestor otrzymuje tzw. milczącą zgodę. To rozwiązanie znacznie prostsze niż procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Dzięki zgłoszeniu można szybciej rozpocząć prace budowlane, jednak nie zawsze można w ten sposób uzyskać zgodę na budowę,
• dostając pozwolenie na budowę – to oficjalna decyzja urzędowa, pozwalająca na uzyskanie pozwolenia na budowę (program na telefon).

Pełna lista inwestycji

Siły styczne zdjęcie nr 11
Kiedy trzeba uzyskać pozwolenie na budowę?

W niektórych sytuacjach zgłoszenie budowy jest niewystarczające, wówczas konieczne jest staranie się o pozwolenie na budowę (program na egzamin ustny). Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy obszar oddziaływania obiektu wykracza poza teren, na którym dom został zaprojektowany. Każdy budynek ma wokół siebie tzw. obszar oddziaływania (promocja 3 w 1). Jest to teren, na którym nie można budować pewnych obiektów, ponieważ mogłoby to być uciążliwe dla mieszkańców. W przypadku, gdy obszar oddziaływania domu wykracza poza działkę, konieczne jest przejście procedury uzyskania pozwolenia na budowę. Obszar oddziaływania określany jest przez projektanta, który sporządzał projekt budowlany (segregator).
O pozwolenie na budowę należy wystąpić także w sytuacji, gdy konieczne jest przeprowadzenia postępowania środowiskowego. Takie postępowanie przeprowadzane jest wtedy, gdy działka znajduje się na terenie, który objęty jest ochroną przyrody. Wówczas urząd bada, czy planowana budowa nie zaszkodzi środowisku. O tym, czy przeprowadzenie postępowania jest konieczne, decyduje urząd po zapoznaniu się z projektem budowlanym. W przypadku, gdy urząd uzna, iż postępowanie środowiskowe nie jest wymagane, inwestor może złożyć tylko zgłoszenie budowy. Jeśli postępowanie jest konieczne, to inwestor zobowiązany jest do złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, a następnie wniosku o pozwolenie na budowę. Pełna lista inwestycji, mogących oddziaływać na środowisko, znajduje się w rozporządzeniu (opinie).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Siły styczne zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Siły styczne zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Siły styczne zdjęcie nr 16 Siły styczne zdjęcie nr 17 Siły styczne zdjęcie nr 18
Siły styczne zdjęcie nr 19
Siły styczne zdjęcie nr 20 Siły styczne zdjęcie nr 21 Siły styczne zdjęcie nr 22
Siły styczne zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Siły styczne zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Siły styczne zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Siły styczne zdjęcie nr 32 Siły styczne zdjęcie nr 33 Siły styczne zdjęcie nr 34
Siły styczne zdjęcie nr 35
Siły styczne zdjęcie nr 36 Siły styczne zdjęcie nr 37 Siły styczne zdjęcie nr 38
Siły styczne zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Siły styczne zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Siły styczne zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami