Blog

16.08.2018

Kiedy trzeba uzyskać pozwolenie na budowę?

W artykule znajdziesz:

Kiedy trzeba uzyskać pozwolenie na budowę?

Przed wybudowaniem domu jednorodzinnego konieczne jest uzyskanie zgody na rozpoczęcie budowy (program na komputer). Można to zrobić na dwa sposoby:
• zgłaszając do urzędu budowę domu – wówczas inwestor otrzymuje tzw. milczącą zgodę. To rozwiązanie znacznie prostsze niż procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Dzięki zgłoszeniu można szybciej rozpocząć prace budowlane, jednak nie zawsze można w ten sposób uzyskać zgodę na budowę,
• dostając pozwolenie na budowę – to oficjalna decyzja urzędowa, pozwalająca na uzyskanie pozwolenia na budowę (program na telefon).

Pełna lista inwestycji

Kiedy trzeba uzyskać pozwolenie na budowę?

W niektórych sytuacjach zgłoszenie budowy jest niewystarczające, wówczas konieczne jest staranie się o pozwolenie na budowę (program na egzamin ustny). Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy obszar oddziaływania obiektu wykracza poza teren, na którym dom został zaprojektowany. Każdy budynek ma wokół siebie tzw. obszar oddziaływania (promocja 3 w 1). Jest to teren, na którym nie można budować pewnych obiektów, ponieważ mogłoby to być uciążliwe dla mieszkańców. W przypadku, gdy obszar oddziaływania domu wykracza poza działkę, konieczne jest przejście procedury uzyskania pozwolenia na budowę. Obszar oddziaływania określany jest przez projektanta, który sporządzał projekt budowlany (segregator).
O pozwolenie na budowę należy wystąpić także w sytuacji, gdy konieczne jest przeprowadzenia postępowania środowiskowego. Takie postępowanie przeprowadzane jest wtedy, gdy działka znajduje się na terenie, który objęty jest ochroną przyrody. Wówczas urząd bada, czy planowana budowa nie zaszkodzi środowisku. O tym, czy przeprowadzenie postępowania jest konieczne, decyduje urząd po zapoznaniu się z projektem budowlanym. W przypadku, gdy urząd uzna, iż postępowanie środowiskowe nie jest wymagane, inwestor może złożyć tylko zgłoszenie budowy. Jeśli postępowanie jest konieczne, to inwestor zobowiązany jest do złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, a następnie wniosku o pozwolenie na budowę. Pełna lista inwestycji, mogących oddziaływać na środowisko, znajduje się w rozporządzeniu (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami