Blog

26.01.2019

Kiedy trzeba wystąpić o pozwolenie na użytkowanie?

W artykule znajdziesz:

Kiedy trzeba wystąpić o pozwolenie na użytkowanie?

Wybudowanie domu nie oznacza jeszcze, że można się do niego wprowadzić (program na komputer). Przede wszystkim trzeba najpierw złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy. Jednak czasem takie zawiadomienie nie wystarczy – wówczas należy wystąpić o pozwolenie na użytkowanie (program na telefon). Dokument ten jest wymagany, gdy:
• w czasie trwania budowy pojawiły się jakieś nieprawidłowości, np. niektóre prace zostały wykonane niezgodnie z projektem,
• po zakończeniu prac budowlanych nadzór budowlany uznał, że obiekt powstał niezgodnie z obowiązującymi warunkami zabudowy, np. zajmuje więcej miejsca niż powinien, czy ma inny kąt nachylenia dachu niż wymagany,
• budowa była samowolą, która została zalegalizowana dopiero w trakcie trwania robót budowlanych,
• inwestor chce rozpocząć użytkowanie domu jeszcze zanim zakończą się wszystkie prace (program na egzamin ustny). W takiej sytuacji konieczne jest zachowanie 14-dniowego terminu – jeśli w tym czasie nie pojawi się odwołanie od otrzymanej decyzji, oznacza to, że jest ona ostateczna i zamieszkanie w nowo powstałym domu będzie zgodne z prawem (promocja 3 w 1).

Pytania testowe na uprawnienia budowlane


Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie należy uzupełnić tymi samymi dokumentami, które są wymagane przy zgłoszeniu zakończenia prac budowlanych (segregator).
W przypadku, gdy realizacja projektu wymagała specjalnych uzgodnień pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych lub ochrony przeciwpożarowej, należy przed złożeniem zawiadomienia do instytucji prowadzącej nadzór budowlany zawiadomić o zakończeniu budowy oraz zamiarze użytkowania Państwową Straż Pożarną oraz Państwową Inspekcję Sanitarną.
W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od złożenia zawiadomienia, nie zostanie udzielona żadna odpowiedź, przyjmuje się, że zgoda jest wyrażona i nie ma przeciwwskazań co do zamieszkania w budynku. Po przyjęciu wniosku o udzielenia pozwolenia na użytkowanie, należy jeszcze poczekać na kontrolę inspektora nadzoru budowlanego (opinie). Zdaniem tej osoby jest dokładne sprawdzenie, czy obiekt jest wykonany zgodnie z warunkami, znajdującymi się w pozwoleniu na budowę.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami