Kiedy trzeba zagęścić grunt pod budowę?

Kiedy trzeba zagęścić grunt pod budowę?

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości co do nośności gruntu na działce przeznaczonej pod budowę, należy wykonać badania geotechniczne. Są one podstawą do sporządzenia dokumentacji związane z budową domu jednorodzinnego i pozwalają ocenić, czy konieczne jest zagęszczanie gruntu. W przypadku, gdy jest to niezbędne, należy wzmocnić grunt stosując jeden lub kilka z poniższych sposobów: 

• zagęszczane wibracyjne – specjalne wibratory przenoszą drgania mechaniczne na podłoże gruntowe (uprawnienia budowlane). Powoduje to dynamiczne zagęszczenie gruntu poprzez trwałe zniszczenie jego słabych cząstek. Jest to metoda, która doskonale sprawdza się w przypadku gruntów niespoistych. Przy zagęszczaniu wibracyjnym górna warstwa gleby jest zagęszczona słabiej od warstwy dolnej, dlatego często konieczne jest wykonanie zagęszczania statycznego, np. za pomocą walca;

 • ubijanie – jest to metoda polecana przy gruntach piaszczysctych. Zagęszczanie polega na namoczeniu podłoża i ubijaniu go za pomocą specjalnych urządzeń, np., walców gładkich, ciągników gąsienicowych lub ciągników kołowych, które zagęszczają grunt w sposób statyczny. Powoduje to wyparcie porów i sprężonego powietrza oraz nieodwracalne zniszczenie słabych cząstek gruntu. Podłoże zyskuje większą nośność;• elektroosmoza – jest to metoda polecana do gruntów o wysokim poziomie zawilgocenia i słabej nośności (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

 

W podłoże wprowadzane są aluminiowe pręty i stalowe rury pełniące rolę elektrod. Instalacja jest podłączana do prądu stałego, który powoduje przemieszczanie wody gruntowej do stalowych rur, gdzie jest ona odpompowywana przez pompy. Po osuszeniu grunt jest dodatkowo wzmacniany za pomocą iniekcji;

• iniekcja z zaprawy cementowej – metoda stosowane na słabych gruntach sypkich. W podłoże wprowadzane jest stalowa rura, którą wprowadza się do gruntu zaprawę cementową, zwiększającą parametry wytrzymałościowe gruntu;

• zagęszczane wgłębne – powoduje zniszczenie całej luźnej struktury gruntu oraz zagęszczenie cząstek podłoża. W tej metodzie wykorzystywany jest wibroflotator.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami