Blog

Skrzynka do dozowania zawiesiny zdjęcie nr 10
30.05.2018

Kiedy trzeba zagęścić grunt pod budowę?

W artykule znajdziesz:

Kiedy trzeba zagęścić grunt pod budowę?

Skrzynka do dozowania zawiesiny zdjęcie nr 11
Kiedy trzeba zagęścić grunt pod budowę?

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości co do nośności gruntu na działce przeznaczonej pod budowę, należy wykonać badania geotechniczne. Są one podstawą do sporządzenia dokumentacji związane z budową domu jednorodzinnego i pozwalają ocenić, czy konieczne jest zagęszczanie gruntu. W przypadku, gdy jest to niezbędne, należy wzmocnić grunt stosując jeden lub kilka z poniższych sposobów: 

• zagęszczane wibracyjne – specjalne wibratory przenoszą drgania mechaniczne na podłoże gruntowe (uprawnienia budowlane). Powoduje to dynamiczne zagęszczenie gruntu poprzez trwałe zniszczenie jego słabych cząstek. Jest to metoda, która doskonale sprawdza się w przypadku gruntów niespoistych. Przy zagęszczaniu wibracyjnym górna warstwa gleby jest zagęszczona słabiej od warstwy dolnej, dlatego często konieczne jest wykonanie zagęszczania statycznego, np. za pomocą walca;

 • ubijanie – jest to metoda polecana przy gruntach piaszczysctych. Zagęszczanie polega na namoczeniu podłoża i ubijaniu go za pomocą specjalnych urządzeń, np., walców gładkich, ciągników gąsienicowych lub ciągników kołowych, które zagęszczają grunt w sposób statyczny. Powoduje to wyparcie porów i sprężonego powietrza oraz nieodwracalne zniszczenie słabych cząstek gruntu. Podłoże zyskuje większą nośność;• elektroosmoza – jest to metoda polecana do gruntów o wysokim poziomie zawilgocenia i słabej nośności (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

 

W podłoże wprowadzane są aluminiowe pręty i stalowe rury pełniące rolę elektrod. Instalacja jest podłączana do prądu stałego, który powoduje przemieszczanie wody gruntowej do stalowych rur, gdzie jest ona odpompowywana przez pompy. Po osuszeniu grunt jest dodatkowo wzmacniany za pomocą iniekcji;

• iniekcja z zaprawy cementowej – metoda stosowane na słabych gruntach sypkich. W podłoże wprowadzane jest stalowa rura, którą wprowadza się do gruntu zaprawę cementową, zwiększającą parametry wytrzymałościowe gruntu;

• zagęszczane wgłębne – powoduje zniszczenie całej luźnej struktury gruntu oraz zagęszczenie cząstek podłoża. W tej metodzie wykorzystywany jest wibroflotator.

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Skrzynka do dozowania zawiesiny zdjęcie nr 12
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Skrzynka do dozowania zawiesiny zdjęcie nr 13
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Skrzynka do dozowania zawiesiny zdjęcie nr 16 Skrzynka do dozowania zawiesiny zdjęcie nr 17 Skrzynka do dozowania zawiesiny zdjęcie nr 18
Skrzynka do dozowania zawiesiny zdjęcie nr 19
Skrzynka do dozowania zawiesiny zdjęcie nr 20 Skrzynka do dozowania zawiesiny zdjęcie nr 21 Skrzynka do dozowania zawiesiny zdjęcie nr 22
Skrzynka do dozowania zawiesiny zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Skrzynka do dozowania zawiesiny zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Skrzynka do dozowania zawiesiny zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Skrzynka do dozowania zawiesiny zdjęcie nr 32 Skrzynka do dozowania zawiesiny zdjęcie nr 33 Skrzynka do dozowania zawiesiny zdjęcie nr 34
Skrzynka do dozowania zawiesiny zdjęcie nr 35
Skrzynka do dozowania zawiesiny zdjęcie nr 36 Skrzynka do dozowania zawiesiny zdjęcie nr 37 Skrzynka do dozowania zawiesiny zdjęcie nr 38
Skrzynka do dozowania zawiesiny zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Skrzynka do dozowania zawiesiny zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Skrzynka do dozowania zawiesiny zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami