Blog

26.06.2018

Kiedy wygasa pozwolenie na budowę?

W artykule znajdziesz:

Kiedy wygasa pozwolenie na budowę?

Po wydaniu pozwolenia na budowę i jego uprawomocnieniu się inwestor ma 3 lata na rozpoczęcie budowy domu. W przypadku, gdy w trakcie budowy dochodzi do przestojów, każdy z nich nie może trwać dłużej niż 3 lata.(program na komputer) Wszystkie wykonywane prace muszą być zapisywane w dziennik budowy łącznie z datami wykonania. Po przekroczeniu terminu 3 lat inwestor musi odnowić wygasłe pozwolenie. Oznacza to ponowne złożenie projektu budynku w czterech egzemplarzach łącznie z niezbędnym uzgodnieniami i dokumentami oraz wnioskiem o wydanie nowego pozwolenia na budowę. W przypadku prowadzenia budowy na wygasłym pozwoleniu, będzie ona uznana za samowolę budowlaną.(program na telefon) Wówczas w czasie kontroli nadzoru budowlanego może zostać wszczęte postępowanie nakazujące legalizacji samowoli budowlanej.

Nadzór budowlany

W skrajnych przypadkach nadzór może nakazać rozbiórkę obiektu oraz nałożyć na inwestora wysoką grzywnę.(promocja 3 w 1) Jeśli jednak inwestor zgłosi wolę legalizacji samowoli, nadzór budowlany może odstąpić od nakazu rozbiórki oraz kary pieniężnej, jednak zawsze jest to indywidualna decyzja. W takim wypadku wymagane jest ponowne złożenie oraz uzgodnienie projektu.(program na egzamin ustny) Jak więc widać, najlepszym rozwiązaniem jest rozpoczęcie oraz prowadzenie robót w zgodzie z zatwierdzonym projektem i obowiązującymi przepisami, a także przestrzeganie terminów.

Zmiany w projekcie muszą zgadzać

Sytuacja może skomplikować się również wtedy, gdy w czasie budowy dokonane zostaną zmiany w projekcie, zwłaszcza takie, które stanowią znaczne odstępstwo od projektu już zatwierdzonego, na który zostało wydane pozwolenie na budowę.(segregator) W takim wypadku konieczne jest dostarczenie do urzędu projektu zamiennego, który powoduje automatyczne wstrzymanie robót budowlanych. Można je wznowić dopiero po uzyskaniu nowego pozwolenia na postawie zmienionego projektu. Co ważne, zarówno istotne, jak i nieistotne zmiany w projekcie muszą zgadzać się z wydanymi wcześniej warunkami zabudowy działki oraz zapisami planu gospodarowania przestrzennego. (opinie) Nie mogą być też sprzeczne z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami