Kiedy wykonuje się fundamenty pośrednie

Kiedy wykonuje się fundamenty pośrednie

Budowa domu jednorodzinnego na działce o bardzo trudnych warunkach gruntowych jest jak najbardziej możliwa. Konieczna jest jednak adaptacja projektu. W adaptacji projektu zmianie ulega przede wszystkim sposób posadowienia domu czyli budowy fundamentów.

Kiedy wykonuje się fundamenty pośrednie

Kiedy wykonuje się fundamenty pośrednie

Zbyt wysoki poziom wód gruntowych, głęboka strefa przemarzania gruntu- istnieje wiele powodów, dla których to fundamenty wymagają adaptacji. Na trudnych warunkach glebowych dom można posadowić na palach. Wtedy mówimy o fundamentach pośrednich. Fundamenty muszą być wykonane solidnie. Jeśli do ich wykonania zostanie zastosowany nieodpowiedni materiał lub zła technologia na domu mogą pojawić się pęknięcia i mało estetyczne rysy (program na telefon).

Jak wykonuje się fundamenty pośrednie

Najczęściej fundamenty pośrednie wykonuje się na tych działkach, na których grunt jest odkształcony. Dzieje się tak również wtedy gdy grunt nie jest dostatecznie nośny. Fundamenty pośrednie można również wykonać przy istniejących już budynkach. Wykonuje się je jednak tylko w wyjątkowych okolicznościach. Na przykład wtedy gdy tradycyjny grunt został podmyty. Przy wykonywaniu fundamentów pośrednich szczególną uwagę należy przyłożyć do wyboru materiałów. Beton powinien mieć odpowiednią klasę wytrzymałości. Alternatywą dla słupów betonowych mogą być słupy żelbetowe. Umieszcza się je na głębokości nawet 18 m. Średnica betonowych lub żelbetowych pali powinna wynosić około 30 cm. Pale pod fundamentami montować należy w odległości od 50 do 100 cm. Fundamenty pośrednie wykonuje się pod stopami fundamentowymi lub ławami fundamentowymi. Pale betonowe można również wykonać pod płytą fundamentową. Jednym z mitów dotyczących fundamentów pośrednich jest to, że nie można ich stosować przy budynkach podpiwniczonych. Nic bardziej mylnego.

Do wykonania fundamentów pośrednich może okazać się konieczne zastosować sprzętu ciężkiego jak na przykład dźwigi budowlane. Kolejność prac jest dość jasna. Najpierw wykonywane są badania geotechniczne, następnie próbne wiercenia. Na koniec dopiero umieszcza się pale i wykonuje odpowiednie zbrojenie.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami