Kierowanie praktyką projektową – kto może to robić?


W ustawie Prawo budowlane znajdują się szczegółowe regulacje dotyczące warunków zaliczenia praktyki zawodowej projektowej oraz na budowie (program na komputer). Praktyka w projektowaniu obejmuje osoby starającej się o uprawnienia budowlane w pracach projektowych. Prace te muszą polegać na bezpośrednim uczestniczeniu w tworzeniu i opracowywaniu projektów, a odbywać się mogą wyłącznie pod nadzorem osoby, która posiada odpowiednie uprawnienia budowlane (program na telefon).

Kierowanie praktyką projektową – kto może to robić?

Przez odpowiednie uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia w tej samej specjalności, o jaką stara się praktykant. Muszą one być bez ograniczeń. Osoba kierująca praktyką potwierdza jej odbycie za pomocą oświadczenia, a przebieg praktyki przedstawia w załączniku do oświadczenia, czyli w zestawieniu zbiorczym praktyki zawodowej. Nadzór nad praktyką projektową może sprawować zarówno projektant, jak i autor konkretnego projektu (program egzamin ustny).

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 4 kwietnia 2006 roku praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych musi obejmować czynności merytorycznie związane z czynnościami, które zawodowo wykonuje osoba kierująca praktyką zawodową (opinie o programie). Oznacza to, że osoba, która ubiega się o uprawnienia do projektowania, musi w czasie praktyki wykonywać czynności związane z projektowaniem i pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Co więcej, według Naczelnego Sądu Administracyjnego czynności praktykanta, które wykonywane są w ramach opracowywania projektów, muszą w całości podlegać kierownictwu osoby, która kieruje danym projektem i ponosi za niego odpowiedzialność (segregator aktów prawnych).

Odmienny sposób


W związku z powyższym praktyka projektowa nie zostanie zaliczona do praktyki zawodowej na uprawnienia budowlane, jeśli będzie odbywać się wyłącznie pod nadzorem projektanta zajmującego się sprawdzaniem projektu (promocja 3  w 1). O wszystkie te kwestie warto dopytać w swojej okręgowej komisji kwalifikacyjnej, aby mieć pewność, że wykonywana praktyka na pewno zostanie zaliczona. Różne izby w odmienny sposób interpretują wspomniane orzeczenia, dlatego zawsze trzeba się upewnić, jak to wygląda w konkretnej izbie.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !