Blog

07.03.2019

Kierowanie robotami budowlanymi a nowe przepisy

W artykule znajdziesz:

Kierowanie robotami budowlanymi a nowe przepisy

W prawie budowlanym planowane jest wprowadzenie zmian, które dotyczą także kierowania robotami budowlanymi (program na komputer). W projektach zachowano obowiązujący stan prawny dotyczący kierowania robotami budowlanymi, co oznacza, że prace te może wykonywać zarówno architekt, jak i inżynier budownictwa. W projekcie wskazano wprost, że w zakresie posiadanych uprawień inżynier budownictwa może wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie na zasadach, które określone są w ustawie Prawo budowlane i ustawie o zawodzie. Oznacza to, że inżynier budownictwa może kierować budową lub robotami budowlanymi (program na telefon). Nie ma więc żadnych wątpliwości, że inżynierowie budownictwa nadal będą mogli sprawować samodzielne funkcje techniczne w zakresie kierowania robotami budowlanymi lub budową (program na egzamin ustny).

Samodzielne funkcje techniczne

Kierowanie robotami budowlanymi a nowe przepisy

W projekcie przygotowano również szczegółowe zakresy uprawnień w zależności od wybranej specjalności (promocja 3 w 1). Zgodnie z tymi zapisami inżynier budownictwa może otrzymać uprawnienia zarówno do projektowania, jak i do kierowania robotami budowlanymi w wybranym zakresie. Jeśli chodzi o architektów, to będą oni pełnić samodzielne funkcje techniczne, które polegają na kierowaniu robotami budowlanymi lub budową, wyłącznie w tym zakresie, w jakim takie roboty nie są zastrzeżone dla osób, które mają uprawnienia w danym zakresie czy specjalności i pełniących samodzielne funkcje techniczne (segregator).
W projekcie, który jest w przygotowaniu, przewidziano, że kierownik budowy, którym może być zarówno architekt, jak kierownik budownictwa, będzie zobowiązany do zapewnianie wykonania funkcji wymagających odpowiednich uprawnień, przez osoby, które takowe uprawnienia posiadają (opinie). Oznacza to, że poszczególne roboty budowlane zawsze będą musiały być wykonywane przez osoby, które mają uprawnienia w wymaganej specjalności. Chociaż obecnie zawód architekta i inżyniera budowlanego są regulowane odrębnymi ustawami, to w ramach procesu inwestycjno-budowlanego osoby te będą musiały prowadzić ścisłą współpracę.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami