Blog

24.06.2019

Kierownik budowy a dziennik budowy

W artykule znajdziesz:

Kierownik budowy a dziennik budowy


W dzienniku budowy zapisów mogą dokonywać wszyscy uczestnicy procesu budowlanego, jednak za prowadzenie tego dokumentu odpowiada kierownik budowy, który musi posiadać uprawnienia budowlane. Wynika z tego wiele innych obowiązków, jakie spoczywają na kierowniku budowy (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Kierownik budowy a dziennik budowy

Co ważne, jest on zobowiązany do poinformowania inwestora o wpisie dokonanym w dzienniku budowy i dotyczącym wstrzymania robót w wyniku wykonywania ich niezgodnie z przyjętym projektem. Kierownik budowy musi też czuwać nad tym, czy zlecenia wpisane w dzienniku budowy są realizowane. Ponadto na zakończenie budowy dokonuje on wpisem do dziennika zgłoszenia obiektu budowlanego do odbioru. Co więcej, jego zadaniem jest również sporządzenie powykonawczej dokumentacji obiektu budowlanego, w skład której wchodzi m.in. dziennik budowy (program na komputer).

Należy zaznaczyć, że dziennik budowy to składowa część całej dokumentacji budowy, która ma status urzędowego dokumentu (program na telefon). Oznacza to, że ma on silną rangę dowodową, ponieważ zgodnie z przepisami proceduralnymi tego rodzaju dokumenty obejmuje domniemanie prawdziwości treści. W celu zachowania cech dokumentu urzędowego, dziennik budowy musi być prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, czego dopilnować musi właśnie kierownik budowy (program egzamin ustny). Z kolei inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo do wydawania poleceń kierownikowi budowy bądź kierownikom robót budowlanych – polecenia te muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy i dotyczyć m.in. usuwania zagrożeń bądź nieprawidłowości, wykonywania badań lub prób, a także przedstawienie ekspertyz z zakresu przeprowadzanych robót budowlanych i stosowanych wyrobów budowlanych (opinie o programie).

Kierownik budowy


Kierownik budowy jest uprawniony do odniesienia się do wspomnianych poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego poprzez wpisy w dzienniku budowy (segregator aktów prawnych). Może on także odnieść się do wszelkich innych zaleceń, które zostały wpisane do dziennika budowy. W dzienniku budowy dokonywany jest także wpis dotyczący odbioru rusztowania. We wpisie tym określane są najważniejsze kwestie, takie jak przeznaczenie rusztowania, dopuszczalne obciążenie czy terminy przeglądów (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami