Blog

30.05.2018

Kierownik budowy a inspektor nadzoru

W artykule znajdziesz:

Kierownik budowy a inspektor nadzoru

 
Kierownik budowy a inspektor nadzoru

Zarówno kierownik budowy, jak i inspektor to tzw. uczestnicy procesu budowlanego (program uprawnienia budowlane na komputer). Obaj muszą posiadać odpowiednie uprawnienia oraz wpis do miejscowej izby specjalistów. Kierownik budowy odpowiada za wszystkie zdarzenia mające miejsce na placu budowy oraz za realizację robót budowlanych. Jego obowiązki rozpoczynają się już na etapie prac przygotowawczych, obejmujących m.in. organizację terenu budowy oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Zadaniem kierownika budowy jest również prowadzenie dokumentacji podwykonawczej budynku oraz sporządzenie oświadczenia o zakończeniu prac budowlanych, bez którego nie można zgłosić domu do odbioru. Decyzję o tym, kogo zatrudnić na stanowisko kierownika budowy, podejmuje inwestor. Należy jednak pamiętać, że to właśnie kierownik jest łącznikiem między inwestorem a ekipą budowlaną, dlatego najlepiej wybrać osobę niezwiązaną z konkretną firmą świadczącą usługi budowlane (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Dzięki temu decyzje kierownika będą bezstronne. Inspektor nadzoru budowlanego to osoba, która musi być obecna podczas budowy domów wielorodzinnych, dróg, mostów itp.

 

Nie ma konieczności zatrudniania go przy budowie domu jednorodzinnego, ale na pewno warto to zrobić, ponieważ zadaniem inspektora jest dbanie przede wszystkim o interesy inwestora. Jest to człowiek znający się na prawie budowlanym, dzięki czemu można mieć pewność, że będzie sprawował kontrolę na wszystkim, co znajduje się w pozwoleniu na budowę. Inspektor zna się na zasadach wiedzy technicznej, obowiązujących Polskich Normach oraz przepisach. Zwraca szczególną uwagę na niedociągnięcia, które mogłyby umknąć niedoświadczonemu inwestorowi. Na życzenie inwestora może też kontrolować rozliczenia oraz finanse budowy (uprawnienia budowlane). Inspektora warto zatrudnić także wtedy, gdy wynajęta firma wykonawcza ma swojego, sprawdzonego kierownika budowy. Osoba, której powierzane są interesy inwestora musi być doświadczona, uczciwa i rzetelna. Należy pamiętać, że prawo budowlane zabrania zatrudniania tej samej osoby na stanowisko kierownika budowy i inspektora.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami