Blog

09.07.2019

Kierownik budowy – do czego jest potrzebny?

W artykule znajdziesz:

Kierownik budowy – do czego jest potrzebny?


Kierownik budowy to osoba mająca uprawnienia budowlane, stanowiące potwierdzenie odpowiedniego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego (program na komputer). Obowiązki kierownika budowy dokładnie określa prawo budowlane, choć niektóre z nich mogą wynikać z uzgodnień między między inwestorem a kierownikiem.

Kierownik budowy – do czego jest potrzebny?

Na pewno wszystkie obowiązki kierownika można podzielić na trzy ważne etapy, czyli:
• etap rozpoczęcia inwestycji,
• etap budowy,
• etap zakończenia inwestycji (program na telefon).
Zanim rozpoczną się jakiekolwiek właściwe roboty budowlane, kierownik budowy musi złożyć do wydziału nadzoru budowlanego oświadczenie, w którym potwierdza przyjęcie obowiązków związanych z kierowanie inwestycją. Na piśmie przejmuje też od inwestora plac budowy i sprzęt (program egzamin ustny).

Jego zadaniem jest odpowiednie zabezpieczenie nie tylko całego terenu budowy, ale również wszelkich znajdujących się na im obiektów, urządzeń technicznych, podlegających ochronie obiektów krajobrazu czy stałych punktów osnowy geodezyjnej. Musi on zadbać również o ogrodzenie placu budowy i umieszczenie tablicy informacyjnej w widocznym miejscu. Ponadto do jego obowiązków należy sporządzenie planu bezpieczeństwa inwestycji oraz zapewnienia wytyczenia obiektu przez geodetę (opinie o programie).
Kierownik budowy w trakcie trwania prac budowlanych nadzoruje ich wszystkie roboty budowlane i kieruje całą budową. Pilnuje, czy wykonywane prace są zgodne z projektem, przepisami budowlanymi, pozwoleniem na budowę czy przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy (segregator aktów prawnych).

Uczestniczy w odbiorze obiektu


Ponadto prowadzi on pełną dokumentację budowy z wyszczególnieniem wszystkich robót. Prowadzi nie tylko dziennik budowy, ale również sporządza protokoły częściowe i końcowe oraz dokumentację powykonawczą (promocja 3  w 1). W przypadku pojawienia się zagrożenia dla zdrowia lub życia, bądź prawidłowego przebiegu budowy, kierownik wstrzymuje roboty i informuje o tym fakcie inwestora. Zgłasza też do odbioru ukończone prace oraz ukończony budynek. Uczestniczy w odbiorze obiektu i gwarantuje usunięcie ewentualnych niedoróbek.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami