Blog

15.06.2019

Kierownik budowy – ile można na tym zarobić?

W artykule znajdziesz:

Kierownik budowy – ile można na tym zarobić?

Zawód kierownika budowy dostępny jest wyłącznie dla osób, które mają odpowiednie wykształcenie wyższe techniczne, np. budownictwo lub architektura oraz praktykę zawodową, która musi być dostosowana do stopnia skomplikowania prowadzonej działalności, jej rodzaju oraz innych wymagań związanych z pełnioną funkcją (https://uprawnienia-budowlane.pl). Warunkiem niezbędnym jest również posiadanie uprawnień budowlanych, za których wydawanie odpowiadają organy samorządu zawodowego (program na komputer).

Kierownik budowy – ile można na tym zarobić?

Uprawnienia budowlane może uzyskać wyłącznie po zdaniu egzaminu sprawdzającego znajomość procesu budowlanego i umiejętności stosowania w praktyce posiadanej wiedzy technicznej (program na telefon). Kandydaci na uprawnienia składają egzamin przed komisją egzaminacyjną. Jest ona powoływana przez właściwy dla miejsca zamieszkania kandydata organ samorządu zawodowego.

Dopiero po zdaniu egzaminu na uprawnienia budowlane kandydat otrzymuje na drodze decyzji wpis do centralnego rejestru. Jest również wpisywany na listę członków odpowiedniej miejscowo izby samorządu zawodowego (program egzamin ustny). Praktyka zawodowa, wymagana do uprawnień budowlanych, obejmuje prace związane z bezpośrednim uczestnictwem w pracach projektowych oraz prace, które polegają na pełnieniu funkcji technicznej na budowie. Praktyką może kierować wyłącznie osoba mająca odpowiednie uprawnienia budowlane oraz będąca czynnym członkiem samorządu zawodowego (opinie o programie).

Doświadczenia oraz miejsca pracy

Kierownik budowy odpowiada za kierowanie procesem realizacji budowy bądź robót budowlanych (segregator aktów prawnych). Kierowanie budową to samodzielna funkcja techniczna w budownictwie, która oznacza konieczność samodzielnego rozwiązywania zagadnień techniczno-organizacyjnych i architektonicznych oraz fachowej oceny zjawisk technicznych. Wszystkie podstawowe obowiązki osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, znajdują się w prawie budowlanym. Zalicza się do nich m.in. sprawowanie kontroli nad procesem budowlanym. Zarobki kierownika budowy zależą przede wszystkim od jego doświadczenia oraz miejsca pracy, np. w Chojnicach zarobki wynoszą ok. 3 tysięcy złotych netto, a w Warszawie 8,5 tysiąca złotych netto (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami