Blog

20.04.2022

Zgorzelina

Zgorzelina

Zgorzelina - warstwa tlenków metali powstająca na powierzchni przedmiotu metalowego podczas nagrzewania go do wysokich temperatur w atmosferze utleniającej zgorzelina w szkle - zanieczyszczenie w szkle ziarnami żelaza lub tlenków żelaza w kształcie małych czarnych blaszek lub kulek zgrabiarka, grabiarka - maszyna do grabienia siana w wały i zgrabiania kłosów lub słomy pozostałych na ściernisku po sprzęcie zbóż zgrzebinka - odpadki włókiennicze w postaci ścinków lub części różnych zużytych wyrobów z tkanin wełnianych z przędzy zgrzebnej nitkowanej, wykorzystywane do wyrobu przędzy zgrzebnej i włóknin oraz na czyściwo zgrzeblarka - maszyna do zgrzeblenia włókien (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zgrzeblenie, gręplowanie - rozluźnianie i rozdzielanie włókien między elementami roboczymi zgrzeblarki, zaopatrzonymi w obicia iglaste zgrzebliny - włók. odpadki włókiennicze w postaci włókien z zanieczyszczeniami roślinnymi i pęczkami włókien; po oczyszczeniu mechanicznym wykorzystywane na przędzę odpadkową oraz watę chirurgiczną, krawiecką i tapicerską zgrzeblisko, nożowisko - papierń, element roboczy holendra (masowego lub półmasowego) w postaci zespołu noży zamocowanych nieruchomo w dnie wanny holendra, współpracujący z nożami obracającego się wału nożowego przy mieleniu masy włóknistej  (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zgrzebło - element roboczy przenośnika zgrzebłowego przesuwający materiał wzdłuż rynny zgrzebło - narzędzie, w kształcie częściowo spłaszczonego sworznia, które we wrębiarce ładującej wkłada się w łańcuch wrębnika zamiast noża (uprawnienia budowlane).

Zgrzeina

Zgrzeina - miejsce bezpośredniego połączenia w złączu powstałym w wyniku zgrzewania zgrzewadło - zgrzewarka ręczna lub zawieszona na belce i przysuwana do przedmiotu zgrzewanego zgrzewalność - przydatność materiału do łączenia się za pomocą zgrzewania zgrzewanie - łączenie materiałów przez docisk; w wyniku z. następuje (w przypadku zgrzewania metali) zrastanie się kryształów metali na styku części łączonych; w celu ułatwienia przejścia metalu w stan plastyczny stosuje się zazwyczaj podgrzewanie części łączonych w miejscu styku (program egzamin ustny).

Zgrzewanie acetylenowe - zgrzewanie przy zastosowaniu płomienia acetyleno-tlenowego jako źródła ciepła zgrzewanie cierne - zgrzewanie tarciowe zgrzewanie dielektryczne - zgrzewanie folii i błon z materiałów termoplastycznych, przy którym źródłem ciepła jest energia szybkozmiennego prądu elektrycznego pobudzająca makrocząsteczki tworzywa do szybkich drgań (o częstotliwości równej częstotliwości pola elektrycznego) zgrzewanie doczołowe - zgrzewanie polegające na łączeniu części na całej powierzchni styku; z.d. stosowane jest do łączenia przekrojów poprzecznych o dowolnym kształcie (rury, kształtowniki, blachy itp.) (opinie o programie).

Zgrzewanie dyfuzyjne - zgrzewanie metali przy minimalnym plastycznym odkształceniu, polegające na wzajemnej dyfuzji materiału ściśle przylegających powierzchni łączonych elementów, nagrzanych do temperatury poniżej linii solidusu zgrzewanie elektryczne - zgrzewanie, w którym źródłem ciepła jest prąd elektryczny zgrzewanie elektryczne energią akumulowaną - zgrzewanie elektryczne przy wykorzystaniu ciepła wytworzonego w czasie przepływu prądu powstałego z uprzednio nagromadzonej energii (segregator aktów prawnych).

Zgrzewanie garbowe - zgrzewanie punktowe z uprzednim wytłoczeniem garbów w miejscach, gdzie mają utworzyć się zgrzeiny; z.g. jest szczególnie szeroko stosowane do łączenia cienkich elementów zgrzewanie gazowe - zgrzewanie przy zastosowaniu płomienia gazowego jako źródła ciepła punktowe lub garbowe, w którym prąd ulega okresowemu przerywaniu, podczas gdy elektrody pozostają nieruchome i dociskają elementy podlegające zgrzewaniu zgrzewanie impulsowe (tworzyw sztucznych) - zgrzewanie cienkich folii z tworzyw termoplastycznych, polegające na doprowadzaniu ciepła do strefy zgrzewania za pomocą nagrzewanej impulsowo cienkiej taśmy miedzianej przyłożonej do łączonych folii (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami