Blog

26.05.2019

Kierownik budowy – obowiązki w przypadku pozwolenia na budowę

W artykule znajdziesz:

Kierownik budowy – obowiązki w przypadku pozwolenia na budowę

Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi (https://uprawnienia-budowlane.pl). Jest on jednym z uczestników procesu budowlanego. Kierownik musi być jednym z uczestników procesu budowlanego w przypadku, gdy budowa obiektu wymaga pozwolenia na budowę.

Kierownik budowy – obowiązki w przypadku pozwolenia na budowę

Co więcej, jeśli stopień skomplikowania robót budowlanych jest nieznaczny, to organ administracji architektoniczno-budowlanej może na drodze decyzji znieść obowiązek powołania kierownika budowy (program na komputer). Z obowiązujących przepisów, czyli z ustawy Prawo budowlane, wynika, że na budowie może być tylko jeden kierownik budowy, natomiast kierowników robót budowlanych może być więcej (program na telefon).

Jednym z zadań kierownika budowy jest przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Nie musi on robić tego sam, ponieważ prawo przewiduje, że kierownik może zapewnić sporządzenie takiego planu przez osoby mające odpowiednie kwalifikacje (opinie o programie). Pierwszym zadaniem kierownika budowy jest protokolarne przejęcie placu budowy od inwestora.

Następnie musi on zabezpieczyć teren budowy i zapewnić geodezyjne wytyczenie obiektu. Kierownik zajmuje się prowadzeniem dokumentacji budowy oraz organizacją i kierowaniem budowy w taki sposób, aby była ona zgodna z pozwoleniem na budowę, projektem oraz przepisami, w tym zarówno technicznymi, jak i bezpieczeństwa i higieny pracy (segregator aktów prawnych).

W trakcie budowy

W trakcie budowy kierownik koordynuje działania, które mają zapewnić przestrzeganie planu bioz. Jeśli kierownik stwierdzi możliwość powstania zagrożenia, musi wstrzymać roboty budowlane oraz natychmiast zawiadomić o powstaniu zagrożenia odpowiedni organ (promocja 3 w 1).

Do obowiązków kierownika budowy zalicza się również sporządzanie powykonawczej dokumentacji obiektu i zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru za pomocą odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Kierownik bierze też udział w czynnościach związanych z odbiorem oraz odpowiada za usunięcie wszelkich stwierdzonych wad (program egzamin ustny). Może on występować do inwestora o wprowadzenie zmian w rozwiązaniach projektowych oraz wyrażać swoje zdanie w stosunku do zaleceń zawartych w dzienniku budowy.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami