Rodzaje gruntów budowlanych pod budowle


W każdej inwestycji budowlanej niezwykle dużo zależy od gruntu, ponieważ gdyby pojawił się błąd przy wyborze odpowiedniego miejsca do postawienia domu mieszkalnego czy obiektu o innym przeznaczeniu, dalsze prace nie będą w stanie zlikwidować wcześniejszych uchybień. Wszyscy specjaliści, posiadający uprawnienia budowlane, dobrze wiedzą, że do wybudowania nieruchomości najlepsze są rodzime grunty mineralne. Przykładem jest tutaj chociażby skała, grunt mineralny oraz nasypowy. W ostatnim przypadku nie obyło się bez interwencji człowieka, który po prostu utworzył taki grunt, podejmując różne czynności.


Przy okazji warto wymienić grunty sypkie, zwane też niespoistymi. Są to piaski o różnej grubości ziarnistości, żwiry, pospółki oraz piaski pylaste. Nie trzeba być fachowcem od prawa budowlanego, żeby domyślić się, że wytrzymałość takiego gruntu jest wprost proporcjonalne do jego grubości. Należy wziąć jeszcze pod uwagę stopień zagęszczenia ID. Im jest on wyższy, tym grunt bardziej nadaje się do celów budowlanych. Stan gruntu nazywamy luźnym, jeżeli stopień jego ID wynosi poniżej 0,33, natomiast najbardziej zagęszczony ma ponad 0,80 ID.


Do gruntów spoistych zaliczamy między innymi glinę: pylastą, piaszczystą, zwięzłą, a także ił oraz piasek gliniasty. Na takim podłożu można co najwyżej budować zamki z piasku, a pisząc poważnie, lepiej nie ryzykować stawiania swojego domu lub zakładu na gruntach spoistych. Na pewno nie nadają się one zarówno do podbudowy, jak również do zasypki.


Znajomość tych wszystkich rodzajów gruntów to są podstawy osób odpowiadających za budowę obiektów budowlanych. Bardzo ważne jest właściwe osadzenie fundamentów przyszłej nieruchomości na gruncie. Dopiero później można przystąpić do następnych faz powstawania obiektu, który przecież ma posłużyć przez co najmniej kilkadziesiąt lat do różnych celów. Na szczęście, w naszym kraju uprawnienia budowlane posiadają osoby, które naprawdę na to zasługują, ponieważ mają wystarczającą wiedzę do wykonywania inwestycji.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !