Blog

21.06.2019

Kierownik budowy – odpowiedzialna funkcja

W artykule znajdziesz:

Kierownik budowy – odpowiedzialna funkcja


Kierownik budowy jest osobą, która czuwa nad tym, aby proces realizacji robót budowlanych lub budowy przebiegał w sposób prawidłowy (https://uprawnienia-budowlane.pl). Jest on także reprezentantem wykonawcy. Wszystkie podstawowe obowiązki osoby pełniącej funkcję kierownika budowy są określone w art. 22 Prawa budowlanego, natomiast jego prawa opisano w art. 23 Prawa budowlanego (program na komputer).

Kierownik budowy – odpowiedzialna funkcja

Zgodnie z tymi przepisami podstawowe obowiązki kierownika budowy to:
• zarządzanie zespołem pracowników,
• kontrolowanie procesu realizacji robót budowlanych,
• nadzór nad prawidłowym realizowaniem robót budowlanych, np. robót ciesielskich, montażowych, murowych czy ziemnych,
• przestrzeganie harmonogramu robót,
• zapewnienie terminowości robót,
• współpraca z generalnym wykonawcą,
• odpowiednia koordynacja prac.
Kierownik budowy rozlicza także koszty budów oraz okresowych przerobów (program na telefon). Odpowiada też z prowadzenie całej dokumentacji budowy i musi czuwać nad jakością wykonywanych robót budowlanych.

Kierownikiem budowy może zostać osoba, która spełnia konkretne wymagania, określone w prawie budowlanym (program egzamin ustny). Przede wszystkim konieczne jest posiadanie wyższego wykształcenia budowlanego i uprawień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Niemniej istotne jest doświadczenie w zarządzaniu pracownikami i projektami budowlanymi, a także odpowiednia znajomość programów komputerowych związanych z branżą (opinie o programie). Wymagane cechy charakteru to analityczne myślenie, zdolności przywódcze i umiejętności podejmowania szybkich decyzji. W tym zawodzie liczy się także umiejętność organizacji pracy, rzetelność, obowiązkowość, uczciwość i umiejętność przewidywania (segregator aktów prawnych).

Kontakt z ludźmi


Kierownik budowy pracuje zarówno na placu budowy, jak i w biurze (promocja 3  w 1). Jego praca wymaga ciągłego kontaktu z ludźmi, bieżącego śledzenia zmian zachodzących na rynku budowlanym oraz ciągłego doskonalenia swoich umiejętności. Decydując się na ten zawód należy pamiętać, że kierownik budowy nosi ubranie robocze oraz kask, a jego praca odbywa się wszędzie tam, gdzie akurat prowadzone są roboty budowlane.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami