Kierownik budowy a odpowiedzialność zawodowa

Kierownik budowy pełni samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – oznacza to, że musi posiadać uprawnienia budowlane (https://uprawnienia-budowlane.pl). Ponosi on pełną odpowiedzialność związaną z wykonywaną funkcją. Kierownik budowy może być ukarany grzywną związaną ze sprawowaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, a do tego podlega odpowiedzialności zawodowej, która została określona w ustawie Prawo budowlane.

Kierownik budowy - odpowiedzialność zawodowa

Inwestor jest uprawniony do żądania od kierownika budowy naprawienia szkód, w przypadku, gdy wynikły one z niedopełnienia obowiązków wynikających z kierowania budową (program na komputer). Warto jednak pamiętać, że kierownik budowy często musi brać odpowiedzialność za decyzje inwestora, stanowiące odstępstwo od projektu budowlanego i wprowadzane są bez zachowania odpowiedniej procedury.

W przypadku, gdy odstępstwa są bardzo duże, może być konieczna zmiana zakresu pozwolenia na budowę (program na telefon). Jeśli kierownik zgodzi się na proponowane rozwiązanie bez zachowania procedur, to właśnie on ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do inwestora. Odpowiedzialność istnieje nawet w sytuacji, gdy kierownik zgodził się na konkretne rozwiązanie tylko na żądanie inwestora (opinie o programie). Stąd też, w przypadku gdy inwestora zaproponuje rozwiązania, które są niezgodne ze sztuką budowlaną lub w sposób znaczący odbiegają od projektu, to kierownik budowy jest zobowiązany do wyrażenia sprzeciwu poprzez wpis w dzienniku budowy, a w razie konieczności powinien on wstrzymać budowę (segregator aktów prawnych).

Ubezpieczenie kierownika budowy

Każdy kierownik budowy musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, czyli OC. Wynika to nie tylko z pełnionych funkcji, ale jest także wymagane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa (promocja 3 w 1). Wszystkie osoby, która chcą pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, muszą być zrzeszone w tej właśnie izbie. Jeśli kierownik budowy ma ubezpieczenie OC w wysokości, jaką wskazuje rozporządzenie ministra finansów w tej sprawie, to w razie szkody związanej z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ramach posiadanych uprawnień, ubezpieczyciel może wypłacić odszkodowanie nie wyższe niż 50 tysięcy euro (program egzamin ustny).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !