Ustawienie ciężkich maszyn

Ustawienie ciężkich maszyn

Ustawienie ciężkich maszyn i przejęte przez fundamenty obciążeń dynamicznych jest w bulikach jednokondygnacyjnych o wiele łatwiejsze niż wielokondygnacyjnych (program uprawnienia budowlane na komputer). Dlatego budynki halowe są najczęściej stosowane i należą do najbardziej charakterystycznych rozwiązań współczesnych zakładów przemysłowych. Zależnie od procesu produkcyjnego, rodzaju maszyn stosowanych na liniach produkcyjnych, a także systemów i środków transportu wewnętrznego budynki halowe mają różne rozwiązania budowlano-konstrukcyjne i różne wyposażenie techniczne. Rozróżnia się hale: jednonawowe, dwunawowe, wielonawowe, z przybudówkami i bez (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Przykłady przekrojów poprzecznych hal o różnym ukształtowaniu.

Zależnie od systemów transportu występuje podział na budynki:
a. z transportem podpartym, w którym obciążenie urządzeń transportowych wynosi powyżej 50 kN (5 ton),
b. z transportem podwieszonym o nośności 50 kN z jednoczesnym użyciem transportu podłogowego bezszynowego,
c. bez urządzeń dźwigowych, w których transport odbywa się za pomocą samojezdnych środków transportu podłogowego (wózki podnośnikowe, wózki widłowe) lub przenośników taśmowych, przenośników rolkowych itp.

Wielkość i kształt hal przemysłowych zależą w dużym stopniu nie tylko od procesu technologicznego, rozmiarów produktu, lecz także od wielkości środków transportu. Niekiedy do hali wjeżdżają duże samochody ciężarowe lub nawet wagony kolejowe. Wysokości hal wynoszą: 3,00; 3,60; 4.20; 4,80; 6,00; 7,20; 8,40; 10,80 i 12.00 m. Hale przemysłowe wznosi się jako konstrukcje szkieletowe o różnym rozstawie słupów, np. 6×9; 6x 12; 6x 15; 6 x 18; 6×24; 12 x 12; 12 x 15; 12 x 18; 18×24 m (uprawnienia budowlane).

Płaskie budynki przemysłowe

Wśród przemysłowych budynków halowych można wprowadzić podział na hale wysokie i niskie, których wysokość nie przekracza 8 m. Stosuje się je, jeżeli w procesie produkcyjnym nie przeszkadza mały rozstaw słupów i gdy nie są wymagane urządzenia dźwigowe. Płaskie budynki przemysłowe z reguły nie mają urządzeń dźwigowych. Od czasu powstania pierwszych manufaktur nastąpił znaczny rozwój konstrukcji hal przemysłowych. Stosuje się przekrycia płaskie, łukowe, łupinowe, tarczownicowe o różnych kształtach, ze świetlikami i bez (program egzamin ustny).

Postęp w dziedzinie przekryć polega na osiągnięciu coraz większych rozpiętości bez podpór wewnętrznych, z jednoczesnym zmniejszeniem grubości i masy konstrukcji przekrycia. Przykłady różnych form przekryć hal przemysłowych. Oświetlenie wnętrz budynków przemysłowych światłem naturalnym Odpowiednie oświetlenie jest jednym z czynników wpływających na wydajność pracy i zapewnienie właściwych warunków bhp. Optymalne warunki oświetlenia pomieszczeń światłem naturalnym można osiągnąć przez właściwą orientację budynku, odpowiednią wielkość otworów wprowadzających promienie świetlne oraz poprawne ich rozmieszczenie, a także przez ustalenie właściwych proporcji między wysokością, szerokością i głębokością pomieszczeń (opinie o programie).

Oświetlenie powinno być dostosowane do wymogów technologicznych produkcji. Natężenie oświetlenia mierzy się na poziomie płaszczyzny roboczej, która przy pracy na stołach, obrabiarkach itp. urządzeniach znajduje się na wysokość 1-5 m nad podłogą. W PN-71/B-02380 podano wartości współczynnika oświetlenia dziennego zależnie od tego, dokładności wymaga czynność wykonywana w pomieszczeniu.

Niekiedy przyjmuje się też orientacyjne wskaźniki powierzchni okien (FJ w stosunku do powierzchni podłogi w granicach od 1:8 do 1:5. Kierunek oświetlenia powinien eliminować cienie padające od rąk lub narzędzi płaszczyznę pracy (segregator aktów prawnych).
W pomieszczeniach nie przeznaczonych na stały pobyt ludzi. w których oświetlenie naturalne jest wymagane, stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi nie może być mniejszy niż 1-12.

Rozróżniamy oświetlenie:
- boczne lub górno-boczne (przez okna w ścianach zewnętrznych),
- górne (świetlikami),
- mieszane (przez okna w ścianach zewnętrznych i świetliki) (promocja 3 w 1)..

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !