Blog

27.05.2019

Kierownik budowy - uprawnienia budowlane

W artykule znajdziesz:

Kierownik budowy a uprawnienia budowlane

Definicja samodzielnej funkcji technicznej znajduje się w przepisach budowlanych oraz związanych z nimi rozporządzeniami (https://uprawnienia-budowlane.pl). W przepisach określono również rodzaje uprawnień budowlanych i związane z tym obowiązki, do których zalicza się:
• kierowanie budową,
• kierowanie robotami budowlanymi,
• kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych i sprawowanie nadzoru nad ich wytwarzaniem,
• kontrolowanie stanu technicznego utrzymania obiektów budowlanych,
• rzeczoznawstwo budowlane (program na komputer).

Kierownik budowy - uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane nadaje się w na drodze decyzji administracyjnej, a prawo do tego mają samorządy zawodowe architektów oraz inżynierów (program na telefon).

Obecnie do wyboru są następujące specjalności uprawnień budowlanych:
• architektoniczna,
• konstrukcyjno-budowlana,
• inżynieryjna drogowa,
• inżynieryjna mostowa (opinie o programie),
• inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
• inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
• inżynieryjna wyburzeniowa,
• inżynieryjna hydrotechniczna,
• instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
• instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (segregator aktów prawnych),
• instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Uprawnienia bez ograniczeń i ograniczone

Kierownik budowy może posiadać uprawnienia w jednej z wymienionych specjalności do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie. Od 2014 roku uprawnienia budowlane dostępne są nie tylko dla osób po studiach, ale także dla techników i mistrzów w zawodach określonych przepisami. W przypadku wykształcenia średniego dostępne są wyłącznie uprawnienia w zakresie ograniczonym (promocja 3 w 1).

Wprowadzona w 2014 roku ustawa zmniejszyła długość wymaganych praktyk, co zostało negatywnie ocenione przez samorządy zawodowe. Krótsze praktyki sprawiają, że egzaminy na uprawnienia budowlane wypadają znacznie gorzej niż wtedy, gdy obowiązywały bardziej rygorystyczne przepisy (program egzamin ustny). Warto też wspomnieć, że przepisy nakładają na osoby mające uprawnienia budowlane odpowiedzialność zawodową.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami