Kierownik budowy a uprawnienia budowlane

Definicja samodzielnej funkcji technicznej znajduje się w przepisach budowlanych oraz związanych z nimi rozporządzeniami (https://uprawnienia-budowlane.pl). W przepisach określono również rodzaje uprawnień budowlanych i związane z tym obowiązki, do których zalicza się:
• kierowanie budową,
• kierowanie robotami budowlanymi,
• kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych i sprawowanie nadzoru nad ich wytwarzaniem,
• kontrolowanie stanu technicznego utrzymania obiektów budowlanych,
• rzeczoznawstwo budowlane (program na komputer).

Kierownik budowy - uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane nadaje się w na drodze decyzji administracyjnej, a prawo do tego mają samorządy zawodowe architektów oraz inżynierów (program na telefon).

Obecnie do wyboru są następujące specjalności uprawnień budowlanych:
• architektoniczna,
• konstrukcyjno-budowlana,
• inżynieryjna drogowa,
• inżynieryjna mostowa (opinie o programie),
• inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
• inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
• inżynieryjna wyburzeniowa,
• inżynieryjna hydrotechniczna,
• instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
• instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (segregator aktów prawnych),
• instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Uprawnienia bez ograniczeń i ograniczone

Kierownik budowy może posiadać uprawnienia w jednej z wymienionych specjalności do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie. Od 2014 roku uprawnienia budowlane dostępne są nie tylko dla osób po studiach, ale także dla techników i mistrzów w zawodach określonych przepisami. W przypadku wykształcenia średniego dostępne są wyłącznie uprawnienia w zakresie ograniczonym (promocja 3 w 1).

Wprowadzona w 2014 roku ustawa zmniejszyła długość wymaganych praktyk, co zostało negatywnie ocenione przez samorządy zawodowe. Krótsze praktyki sprawiają, że egzaminy na uprawnienia budowlane wypadają znacznie gorzej niż wtedy, gdy obowiązywały bardziej rygorystyczne przepisy (program egzamin ustny). Warto też wspomnieć, że przepisy nakładają na osoby mające uprawnienia budowlane odpowiedzialność zawodową.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !