Blog

12.04.2019

Kierownik budowy – zawód nie dla każdego

W artykule znajdziesz:

Kierownik budowy – zawód nie dla każdego

Kierownik budowy to osoba, która kieruje pracami budowlanymi związanymi z konkretnym obiektem, np. drogą, mostem czy budynkiem mieszkalnym bądź przemysłowym (program na komputer). Do jego obowiązków zalicza się przestrzeganie jakości oraz technologii wykonywanych prac budowlanych. Oznacza to że musi on dbać o to, aby wszelkie urządzenia bądź instalacje były wykonywane w prawidłowej kolejności, miejscu i czasie (program na telefon). Szczegóły związane z prowadzeniem prac budowlanych muszą zawsze być zgodne ze sztuką budowlaną oraz dokumentacją projektową i przepisami. Kierownik jest zobowiązany do realizowania prac zgodnie z zaleceniami znajdującymi się w dzienniku budowy. Odpowiada też za organizację pracy na budowie, czyli odpowiedni podział obowiązków i zadań ekipy budowlanego, która jest zatrudniona na placu budowy (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Doskonała znajomość prawa budowlanego

Kierownik budowy – zawód nie dla każdego

Kierownikiem budowy może zostać tylko osoba, które oprócz odpowiedniego wykształcenia i dużego doświadczenia, ma także uprawnienia budowlane wymagane na tym stanowisku pracy (program na egzamin ustny). Aby móc pracować na tym stanowisku, osoba, która ukończyła studia wyższe, musi mieć przynajmniej 2-letnie doświadczenie w zawodzie, a osoba, która ukończyła technikum budowlane, przynajmniej 5-letnie (promocja 3 w 1). Wykonywanie zawodu kierownika budowy wiąże się z odpowiedzialnością zawodową, która określona jest przez prawo cywilne, karne oraz budowlane.
Najczęstsze wymagania w stosunku do kierownika budowy to:
• uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
• wykształcenie wyższe,
• doskonała znajomość prawa budowlanego,
• znajomość obsługi komputera, a zwłaszcza programów AUTOCAD i NORMA,
• umiejętność zarządzania ludźmi,
• umiejętność wykonywania kosztorysów,
• znajomość języka obcego – zwykle chodzi o język angielski (segregator).
Zdobycie uprawnień budowlanych, które są wymagane w tym zawodzie, wymaga odpowiedniego wykształcenia oraz odbycia praktyki zawodowej. Konieczne jest również zdanie państwowego egzaminu, który organizowany jest dwa razy w roku przez izby samorządu zawodowego inżynierów. Wówczas dopiero wydawana jest decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami