Kierownik praktyki zawodowej – jakie uprawnienia musi posiadać?

Kierownikiem praktyki zawodowej jest osoba, która w sposób bezpośredni pełni nadzór nad praktyką zawodową osoby ubiegającej się o uprawnienia budowlanej (https://uprawnienia-budowlane.pl). Wydaje on praktykantowi polecenia przez cały czas trwania praktyk, a na ich zakończenie wystawia ocenę podsumowującą przygotowanie do zawodu.

Kierownik praktyki zawodowej – jakie uprawnienia musi posiadać?

Potwierdza również odbycie praktyki zawodowej (program na komputer). Kierownik praktyki zawodowej musi mieć uprawnienia zawodowe, które swoim zakresem oraz rodzajem odpowiadają tym, o jakie stara się kandydat na uprawnienia budowlane. W przypadku, gdy praktykant chce zdobyć uprawnienia w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, kierownik praktyki musi posiadać takie same uprawnienia, także bez ograniczeń (program na telefon).

Kwestia ta jest nieco bardziej skomplikowana, jeśli uprawnienia mają być w zakresie ograniczonym. Niestety bardzo często praktyka pod kierownictwem osoby mające uprawnienia w ograniczonym zakresie nie jest zaliczana (program egzamin ustny). Jednym zakresem, który zaliczają okręgowe komisje kwalifikacyjne, jest zakres praktyki odbytej pod kierownictwem osoby mającej uprawnienia bez ograniczeń. Stąd też, zanim rozpocznie się praktykę, warto skontaktować się z właściwą miejscowo okręgową izbą inżynierów czy architektów, aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat (opinie o programie).

Uprawnienia nieograniczone

Decydując się mimo wszystko na praktykę pod nadzorem kierownika, który ma uprawnienia w ograniczonym zakresie, należy pamiętać, że nawet jeśli praktyka zostanie zaliczona, to w przypadku chęci rozszerzenia uprawnień do nieograniczonych, może pojawić się pewien problem (segregator aktów prawnych). Wówczas konieczne będzie ponowne odbycie praktyk, ale tym razem pod nadzorem kierownika mającego uprawnienia nieograniczone. Osoby, które od razu odbyły praktykę pod takim kierownictwem, nie muszą jej odbywać ponownie, jeśli zechcą zdobyć uprawnienia w swojej specjalności bez ograniczeń. Nietrudno więc zauważyć, że praktyka u kierownika mającego uprawnienia bez ograniczeń jest zdecydowanie praktyczniejszym i bezpieczniejszym rozwiązaniem (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !