Kierownik robót budowlanych – praca nie dla każdego


Kierownik robót budowlanych ponosi odpowiedzialność za to, czy roboty budowlane są prowadzone zgodnie z przyjętymi zasadami oraz zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. Jego praca polega również na pełnieniu nadzoru nad podwykonawcami i na rozdzielaniu zdań poszczególnym pracownikom (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Kierownik robót budowlanych – praca nie dla każdego

Osoba, która zatrudniona jest na stanowisku kierownika robót budowlanych, musi nadzorować wykonywanie prac, a także dbać o to, aby budowa była realizowana w zgodzie z założonym budżetem oraz przyjętym harmonogramem prac budowlanych (program na komputer). Bardzo często do zadań kierownika robót budowlanych zalicza się także prowadzenie rozliczeń materiałów, sprzętu oraz robocizny.

Kierownik robót budowlanych musi mieć uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności, która jest wymagana do prowadzenia tych prac, np. w specjalności sanitarnej, elektrycznej czy telekomunikacyjnej (program na telefon). W zależności od zakresu uprawnień – bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie – kierownik robót budowlanych musi posiadać wykształcenie wyższe lub tytuł technika bądź mistrza w zawodzie związanym z budownictwem (program egzamin ustny). Bardzo ważne jest także doświadczenie, które jest niezbędne, aby móc wykonywać tego rodzaju prace. Osoba, która chce pracować jako kierownik robót budowlanych, powinna wykazywać się umiejętnością pracy w zespole, zarządzania zespołem oraz komunikatywnością. Duże znaczenie mają także takie cechy jak dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań, samodzielność i uczciwość (opinie o programie).

Kierownik robót budowlanych


W związku z tym, że praca kierownika robót budowlanych wiążę się z częstymi wyjazdami, od takiej osoby wymaga się mobilności oraz gotowości do pracy w delegacji. Niejednokrotnie kierownik robót budowlanych musi swoje obowiązki wykonywać w kiepskich warunkach atmosferycznych (segregator aktów prawnych). Jego praca wymaga także umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz podejmowania szybkich i trafnych decyzji (promocja 3  w 1). Kierownik robót budowlanych jest potrzebny na każdej budowie, zarówno w przypadku domków jednorodzinnych, jak obiektów biurowych czy osiedli mieszkaniowych.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami