Blog

Obciążenia użytkowe zdjęcie nr 10
21.06.2019

Kierownik robót budowlanych – praca nie dla każdego

W artykule znajdziesz:

Kierownik robót budowlanych – praca nie dla każdego


Kierownik robót budowlanych ponosi odpowiedzialność za to, czy roboty budowlane są prowadzone zgodnie z przyjętymi zasadami oraz zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. Jego praca polega również na pełnieniu nadzoru nad podwykonawcami i na rozdzielaniu zdań poszczególnym pracownikom (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Obciążenia użytkowe zdjęcie nr 11
Kierownik robót budowlanych – praca nie dla każdego

Osoba, która zatrudniona jest na stanowisku kierownika robót budowlanych, musi nadzorować wykonywanie prac, a także dbać o to, aby budowa była realizowana w zgodzie z założonym budżetem oraz przyjętym harmonogramem prac budowlanych (program na komputer). Bardzo często do zadań kierownika robót budowlanych zalicza się także prowadzenie rozliczeń materiałów, sprzętu oraz robocizny.

Kierownik robót budowlanych musi mieć uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności, która jest wymagana do prowadzenia tych prac, np. w specjalności sanitarnej, elektrycznej czy telekomunikacyjnej (program na telefon). W zależności od zakresu uprawnień – bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie – kierownik robót budowlanych musi posiadać wykształcenie wyższe lub tytuł technika bądź mistrza w zawodzie związanym z budownictwem (program egzamin ustny). Bardzo ważne jest także doświadczenie, które jest niezbędne, aby móc wykonywać tego rodzaju prace. Osoba, która chce pracować jako kierownik robót budowlanych, powinna wykazywać się umiejętnością pracy w zespole, zarządzania zespołem oraz komunikatywnością. Duże znaczenie mają także takie cechy jak dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań, samodzielność i uczciwość (opinie o programie).

Kierownik robót budowlanych


W związku z tym, że praca kierownika robót budowlanych wiążę się z częstymi wyjazdami, od takiej osoby wymaga się mobilności oraz gotowości do pracy w delegacji. Niejednokrotnie kierownik robót budowlanych musi swoje obowiązki wykonywać w kiepskich warunkach atmosferycznych (segregator aktów prawnych). Jego praca wymaga także umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz podejmowania szybkich i trafnych decyzji (promocja 3  w 1). Kierownik robót budowlanych jest potrzebny na każdej budowie, zarówno w przypadku domków jednorodzinnych, jak obiektów biurowych czy osiedli mieszkaniowych.

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Obciążenia użytkowe zdjęcie nr 12
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Obciążenia użytkowe zdjęcie nr 13
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Obciążenia użytkowe zdjęcie nr 16 Obciążenia użytkowe zdjęcie nr 17 Obciążenia użytkowe zdjęcie nr 18
Obciążenia użytkowe zdjęcie nr 19
Obciążenia użytkowe zdjęcie nr 20 Obciążenia użytkowe zdjęcie nr 21 Obciążenia użytkowe zdjęcie nr 22
Obciążenia użytkowe zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Obciążenia użytkowe zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Obciążenia użytkowe zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Obciążenia użytkowe zdjęcie nr 32 Obciążenia użytkowe zdjęcie nr 33 Obciążenia użytkowe zdjęcie nr 34
Obciążenia użytkowe zdjęcie nr 35
Obciążenia użytkowe zdjęcie nr 36 Obciążenia użytkowe zdjęcie nr 37 Obciążenia użytkowe zdjęcie nr 38
Obciążenia użytkowe zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Obciążenia użytkowe zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Obciążenia użytkowe zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami