Kierunki odpowiednie i pokrewne dla specjalności instalacyjnych

Uprawnienia budowlane dostępne są w różnych specjalnościach, zakresach i rodzajach (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Kierunki odpowiednie i pokrewne dla specjalności instalacyjnych

Do wyboru są m.in. trzy specjalności instalacyjne, czyli:
• specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, nazywana telekomunikacyjną (program na komputer),
• specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, nazywana sanitarną,
• specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, nazywana elektryczną (program na telefon).
Specjalności te można uzyskać bez ograniczeń lub w zakresie ograniczonym, do projektowania i kierowania robotami budowlanymi łącznie lub osobno.

Kierunki, które pozwalają na przystąpienie do egzaminu na uprawnienia instalacyjne telekomunikacyjne bez ograniczeń to telekomunikacja, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja oraz miernictwo elektryczne i telekomunikacja (opinie o programie). Po tych samych kierunkach można uzyskać uprawnienia w ograniczonym zakresie, a oprócz tego ten sam zakres uprawnień można otrzymać po ukończeniu elektrotechniki, inżynierii elektrycznej, informatyki lub miernictwa elektrycznego i programowania sterowników. Specjalność sanitarna bez ograniczeń wymaga ukończenia studiów w zakresie inżynierii środowiska, inżynierii naftowej lub gazowniczej, wiertnictwa nafty i gazu lub energetyki (program egzamin ustny). Do uprawnień w ograniczonym zakresie wystarczą studia w zakresie budownictwa.

Kierunki odpowiednie

Specjalność elektryczna bez ograniczeń wymaga studiów na kierunku elektrotechnika, inżynieria elektryczna lub elektroenergetyka. Te same kierunki pozwalają zdobyć uprawnienia w zakresie ograniczonym (promocja 3 w 1). Ten zakres uprawnień dostępny jest również dla osób, które ukończyły studia na kierunku pokrewnym, czyli na energetyce, elektronice, elektronice i telekomunikacji, elektrycznym transporcie szynowym, miernictwie elektrycznym i programowaniu sterowników, automatyce i robotyce lub transportu, jednak tylko w zakresie, który pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności w sterowaniu ruchem w transporcie bądź zabezpieczaniu ruchu pociągów (program egzamin ustny).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !