Kierunki odpowiednie i pokrewne dla specjalności instalacyjnych

Uprawnienia budowlane dostępne są w różnych specjalnościach, zakresach i rodzajach (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Kierunki odpowiednie i pokrewne dla specjalności instalacyjnych

Do wyboru są m.in. trzy specjalności instalacyjne, czyli:
• specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, nazywana telekomunikacyjną (program na komputer),
• specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, nazywana sanitarną,
• specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, nazywana elektryczną (program na telefon).
Specjalności te można uzyskać bez ograniczeń lub w zakresie ograniczonym, do projektowania i kierowania robotami budowlanymi łącznie lub osobno.

Kierunki, które pozwalają na przystąpienie do egzaminu na uprawnienia instalacyjne telekomunikacyjne bez ograniczeń to telekomunikacja, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja oraz miernictwo elektryczne i telekomunikacja (opinie o programie). Po tych samych kierunkach można uzyskać uprawnienia w ograniczonym zakresie, a oprócz tego ten sam zakres uprawnień można otrzymać po ukończeniu elektrotechniki, inżynierii elektrycznej, informatyki lub miernictwa elektrycznego i programowania sterowników. Specjalność sanitarna bez ograniczeń wymaga ukończenia studiów w zakresie inżynierii środowiska, inżynierii naftowej lub gazowniczej, wiertnictwa nafty i gazu lub energetyki (program egzamin ustny). Do uprawnień w ograniczonym zakresie wystarczą studia w zakresie budownictwa.

Kierunki odpowiednie

Specjalność elektryczna bez ograniczeń wymaga studiów na kierunku elektrotechnika, inżynieria elektryczna lub elektroenergetyka. Te same kierunki pozwalają zdobyć uprawnienia w zakresie ograniczonym (promocja 3 w 1). Ten zakres uprawnień dostępny jest również dla osób, które ukończyły studia na kierunku pokrewnym, czyli na energetyce, elektronice, elektronice i telekomunikacji, elektrycznym transporcie szynowym, miernictwie elektrycznym i programowaniu sterowników, automatyce i robotyce lub transportu, jednak tylko w zakresie, który pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności w sterowaniu ruchem w transporcie bądź zabezpieczaniu ruchu pociągów (program egzamin ustny).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !