Kierunki odpowiednie dla poszczególnych specjalności


Jakie kierunki są odpowiednie dla poszczególnych uprawnień budowlanych

 

Wybierając studia z zakresu inżynierii lądowej, warto zwrócić uwagę na to, jakie uprawnienia budowlane można uzyskać studiując odpowiedni kierunek.

W zależności od konkretnej specjalizacji, kierunki studiów można podzielić na odpowiednie oraz pokrewne. W przypadku kierunków odpowiednich, aby uzyskać uprawnienia budowlane, zazwyczaj praktyka zawodowa może być krótsza niż w przypadku kierunków pokrewnych.

 

W przypadku uprawnień w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, odpowiednim kierunkiem jest architektura lub architektura i urbanistyka. W przypadku większości uprawnień budowlanych, kierunkiem odpowiednim jest budownictwo. Kierunek ten jest jedynym odpowiednim kierunkiem dla specjalizacji konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej drogowej oraz inżynieryjnej mostowej.

W specjalizacji inżynieryjnej kolejowej w zakresie obiektów budowlanych, odpowiednie kierunki to budownictwo oraz transport. Transport jest również kierunkiem odpowiednim dla specjalizacji kolejowej w zakresie sterowania ruchem. Drugim kierunkiem dla tej specjalizacji jest elektrotechnika.

 

Inne specjalizacje - jak hydrotechniczna czy wyburzeniowa jako kierunki odpowiednie mają budownictwo oraz np. górnictwo, melioracje czy też budownictwo hydrotechniczne.

 

Inna sytuacja jest ze specjalizacjami związanymi z instalacjami. Odpowiednie kierunki dla specjalizacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych to telekomunikacja, elektronika, elektrotechnika oraz miernictwo elektryczne. W przypadku specjalizacji instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, odpowiednie kierunki studiów to inżynieria środowiska, energetyka, inżynieria naftowa lub gazowa oraz wiertnictwo nafty i gazu.

 

Ostatnią specjalizacją jest specjalizacja
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. W tym przypadku odpowiednimi kierunkami są elektronika, inżynieria elektryczna oraz elektroenergetyka.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !