Kierunki odpowiednie dla poszczególnych specjalności


Jakie kierunki są odpowiednie dla poszczególnych uprawnień budowlanych

 

Wybierając studia z zakresu inżynierii lądowej, warto zwrócić uwagę na to, jakie uprawnienia budowlane można uzyskać studiując odpowiedni kierunek.

W zależności od konkretnej specjalizacji, kierunki studiów można podzielić na odpowiednie oraz pokrewne. W przypadku kierunków odpowiednich, aby uzyskać uprawnienia budowlane, zazwyczaj praktyka zawodowa może być krótsza niż w przypadku kierunków pokrewnych.

 

W przypadku uprawnień w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, odpowiednim kierunkiem jest architektura lub architektura i urbanistyka. W przypadku większości uprawnień budowlanych, kierunkiem odpowiednim jest budownictwo. Kierunek ten jest jedynym odpowiednim kierunkiem dla specjalizacji konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej drogowej oraz inżynieryjnej mostowej.

W specjalizacji inżynieryjnej kolejowej w zakresie obiektów budowlanych, odpowiednie kierunki to budownictwo oraz transport. Transport jest również kierunkiem odpowiednim dla specjalizacji kolejowej w zakresie sterowania ruchem. Drugim kierunkiem dla tej specjalizacji jest elektrotechnika.

 

Inne specjalizacje - jak hydrotechniczna czy wyburzeniowa jako kierunki odpowiednie mają budownictwo oraz np. górnictwo, melioracje czy też budownictwo hydrotechniczne.

 

Inna sytuacja jest ze specjalizacjami związanymi z instalacjami. Odpowiednie kierunki dla specjalizacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych to telekomunikacja, elektronika, elektrotechnika oraz miernictwo elektryczne. W przypadku specjalizacji instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, odpowiednie kierunki studiów to inżynieria środowiska, energetyka, inżynieria naftowa lub gazowa oraz wiertnictwo nafty i gazu.

 

Ostatnią specjalizacją jest specjalizacja
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. W tym przypadku odpowiednimi kierunkami są elektronika, inżynieria elektryczna oraz elektroenergetyka.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !