Kilka słów o schodach

 
Kilka słów o schodach

Architekci i konstruktorzy budowlani często nie mają łatwego życia - prawo budowlane jest obszerne i nie pozwala na kompromisy (uprawnienia budowlane). Dlatego tak ważna jest znajomość przepisów - tylko wtedy jesteśmy w stanie ich ściśle przestrzegać. Kwestią, która laikowi wydawać mogłaby się banalna, a w rzeczywistości dalekiej jej to takiej - jest projektowanie schodów. Niewielu wie, iż wszystko zostało tutaj bardzo dokładnie określone i nie możemy sobie po prostu zmyślić wymiarów i położenia. Warunki techniczne zaznaczają przede wszystkim, że stałe schody lub pochylnie łączące ze sobą dwa poziomy po prostu być muszą - nawet jeśli w budynku mamy już takie ruchome bądź windę. Również wymiary schodów są dokładnie scharakteryzowane - aby były one na pewno wygodne, musimy użyć wzoru do obliczenia wymiarów stopni (program egzamin ustny). Wiemy też, że w zależności od lokalizacji schodów nie możemy przekroczyć pewnej maksymalnej liczby stopni - aby ułatwić chodzenie stosuje się spoczniki.

 

Również pochylnie nie mogą stać się zbytnio nachylone, co zapewnia bezpieczeństwo użytkowania nie tylko osobom poruszającym się pieszo, ale również autom, rowerom i innym pojazdom kołowym. Schody muszą być również odpowiednio zaprojektowane ze względu na bezpieczeństwo pożarowe oraz ewentualną ewakuację. I tutaj prawo jest bezwzględne - w hotelu, galerii handlowej lub w innym budynku użyteczności publicznej, jeżeli znajdujemy się na wyższej kondygnacji, z każdego miejsca musimy mieć zapewnioną możliwość sprawnej ucieczki (opinie o programie). Ważna jest zatem lokalizacja klatki schodowej - w zależności od kategorii zagrożenia ludzi w danym obiekcie, niekiedy klatki schodowe muszą być nawet rozmieszczone w odległości około dwudziestu metrów od siebie. Marnotrawstwo przestrzeni i materiałów? Co do tego nie powinniśmy się wahać - zapewnienie ludziom bezpieczeństwa i troska o ich przetrwanie w razie katastrofy staje się tutaj absolutnym priorytetem. Poza tym, sama ucieczka, nawet kiedy już zapewniona, odbywać musi się szybko i sprawnie - dlatego drzwi zawsze otwierają się w takim kierunku, aby nie blokować biegnących ku wyjściu ludzi.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !