Blog

08.12.2021

Malowanie farbami chlorokauczukowymi

W artykule znajdziesz:

Malowanie farbami chlorokauczukowymi

Malowanie farbami chlorokauczukowymi

Zestawy chlorokauczukowe składające się z farb podkładowych chemoodpornych i emalii nawierzchniowych chemoodpornych stosuje się w warunkach działania atmosfery przemysłowej i morskiej oraz substancji agresywnych o charakterze kwaśnym lub alkalicznym. Zestawy te mogą pracować w temperaturze do 80°C.
Malowanie farbami chlorokauczukowymi wykonuje się pędzlem (program uprawnienia budowlane na komputer).

Do rozcieńczania farb należy używać rozcieńczalnika 8152-000-000. Farby chlorokauczukowe podkładowe można nakładać w jednej, dwu lub w trzech warstwach. Nałożenie następnych warstw farb podkładowych lub emalii nawierzchniowych chlorokauczukowych można wykonać po 24 godzinach od poprzedniego wymalowania. Podłoża posiadające usterki wyrównuje się przed malowaniem szpachlówką chlorokauczukową.
Zużycie farby: 1 1 wystarcza na jednokrotne pomalowanie ok. 6 m powierzchni.
Farby chlorokauczukowe podkładowe zawierają składniki toksyczne i łatwopalne (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Przy magazynowaniu i malowaniu należy przestrzegać przepisów bhp p.poż. zawartych w „Instrukcji stosowania wyrobów lakierowych chlorokauczukowych i poliwinylowych”.

Emalia chlorokauczukowa chemoodporna (symbol 7262-000) stanowi zawiesinę pigmentów w roztworze chlorokauczuku w węglowodorach aromatycznych, z dodatkiem plastyfikatorów i innych substancji błonotwórczych. Symbole kolorów: biała - 010; szara jasna - 860; czerwona tlenowa - 250; czarna - 990.
Emalie chlorokauczukowe chemoodporne tworzą powłoki szybkoschnące o wysokim połysku lakierowym i wysokiej elastyczności. Powłoki z emalii chlorokauczukowych są niepalne, charakteryzują się wysoką chemoodpornością.
Wg wymagań normy BN-64/6115-18 „Emalie chlorokauczukowe chemoodporne” oraz „Instrukcji stosowania wyrobów lakierowych chlorokauczukowych i poliwinylowych” emalie chlorokauczukowe i wykonane z nich powłoki mają właściwości (uprawnienia budowlane).

Zużycie emalii

Emalie chlorokauczukowe chemoodporne stosuje się do zabezpieczania konstrukcji i elementów budowlanych przed działaniem gazów i par agresywnych, roztworów soli, ługów, kwasów organicznych i nieorganicznych oraz substancji utleniających.
Stosuje się je do pokryć wewnętrznych i zewnętrznych w zakładach przemysłu chemicznego, hutach, kopalniach i we włókiennictwie. Maksymalna temperatura eksploatacji powłok chlorokauczukowych wynosi 80°C (program egzamin ustny).

Emalie chemoodporne chlorokauczukowe stosuje się:
- do zabezpieczania konstrukcji metalowych jako farby nawierzchniowe w zestawach z farbami podkładowymi chlorokauczukowymi chemoodpornymi lub miniowymi olejnymi,
- do zabezpieczania betonów i tynków, uprzednio zafluatowanych, bezpośrednio lub w zestawach z farbami chlorokauczukowymi podkładowymi,
- do zabezpieczania elementów drewnianych uprzednio zapokostowanych (opinie o programie).

Emalie chlorokauczukowe nanosi się na powierzchnie za pomocą pędzla lub przez natrysk pistoletem, przy czym ten ostatni sposób malowania jest bardziej wskazany. Do rozcieńczania emalii chlorokauczukowych należy używać
rozcieńczalnika 8152-000-000. Każda warstwa emalii powinna schnąć 24 godz przed wymalowaniem następnej warstwy. Gotową powłokę należy sezonować IOH-14 dni. Grubość warstwy gwarantującej dobre zabezpieczenie powinna wynosić 200-f-250 mikronów, co uzyskuje się przez nałożenie 4-6 warstw. W przypadku, gdy emalie chlorokauczukowe nanosi się bezpośrednio na podłoże, do jego wyrównania można użyć szpachlówki chlorokauczukowej. Dokładny sposób malowania emaliami chlorokauczukowymi znajduje się. w „Instrukcji stosowania wyrobów lakierowych chlorokauczukowych i poliwinylowych” (segregator aktów prawnych).
Zużycie emalii: 1 1 wystarcza na jednokrotne pomalowanie ok. 6 m powierzchni.

Emalie chlorokauczukowe zawierają składniki toksyczne i łatwopalne. Przy przechowywaniu i malowaniu należy przestrzegać przepisów bhp i p.poż. zawartych w podanej wyżej instrukcji (promocja 3 w 1).
Lakier chlorokauczukowy chemoodporny bezbarwny stanowi roztwór chlorokauczuku modyfikowanego olejem lnianym w węglowodorach aromatycznych i alifatycznych.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami