Kim jest inżynier budowy?


Inżynier budowy to osoba, która odpowiada za planowanie i projektowanie obiektów budowlanych (https://uprawnienia-budowlane.pl). Ponadto zajmuje się on opracowywaniem technologii budowy oraz nadzorowaniem kolejnych etapów budowy.

Kim jest inżynier budowy?

Kieruje również budową obiektów budowlanych i udoskonala konstrukcje całych obiektów budowlanych bądź tylko ich fragmentów. Różnorodność obiektów budowlanych jest bardzo duża, dlatego też istnieje wiele specjalności, w których mogą specjalizować się inżynierowie budowy (program na komputer). Uprawnienia budowlane mogą być takim osobom wydane m.in. budownictwie mostowym, drogowym, kolejowym czy ogólnym (program na telefon). Najważniejsze obowiązki inżyniera budowy to:
• kierowanie, nadzór i koordynacja prac wykonawczych na budowie,
• zarządzanie ekipami budowlanymi,
• kontrola zgodności prowadzonych prac budowlanych z harmonogramem,
• sporządzanie oraz właściwe przechowywanie dokumentów budowy (program egzamin ustny).

Inżynier budowy, który posiada uprawnienia rzeczoznawcy, może także pełnić funkcję weryfikatora, czyli osoby, która sprawdza oraz w konstruktywny sposób ocenia projekt budowlany w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami. Aby zostać inżynierem budowy trzeba mieć wyższe wykształcenie budowlane oraz uprawnienia budowlane w jednej z dostępnych specjalności (opinie o programie). Uprawnienia mogą być wydane do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi, a także łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi.

Osoba na stanowisku


Zarówno w przypadku uprawnień projektowych, jak i wykonawczych, konieczne jest posiadanie odpowiedniej praktyki zawodowej (segregator aktów prawnych). W tym zawodzie przydatne jest także prawo jazdy kategorii B oraz umiejętność zarządzania pracownikami, prowadzenia dokumentacji budowlanej i kierowania projektami budowlanymi. Ważne jest także posiadanie umiejętności obsługi branżowych programów komputerowych. Osoba pracująca na tym stanowisku powinna posiadać umiejętność analitycznego myślenia, wyobraźnię przestrzenną, cechy przywódcze oraz takie cechy jak precyzja czy ścisłość myślenia. W tym zawodzie liczy się również rzetelność, obowiązkowość, uczciwość i dyspozycyjność (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !