Blog

Płytki uprawnienia budowlane zdjęcie nr 10
28.11.2018

Uziomy instalacji energetycznej

W artykule znajdziesz:

Uziomy instalacji energetycznej - kiedy i dlaczego trzeba je wykonać

Budowa domu łączy się z przejściem przez wiele różnych jej etapów, a więc zakup działki, załatwienie różnych formalności, typu pozwolenia, uzgodnienia, aż po prace przygotowujące teren pod budowę i samą budowę. Jedną z bardzo ważnych rzeczy, która w nawale obowiązków i prac, ale też często z powodu braku informacji, umyka niektórym prywatnym inwestorom, jest konieczność wykonania uziomu fundamentowego.

Reklama: Program do nauki na uprawnienia budowlane znajdziesz w zakładce PROGRAM NA KOMPUTER oraz PROGRAM NA TELEFON. W funkcjonalności programu znajdziesz tryb Egzaminu Ustnego, w którym zawarte są pytania i odpowiedzi na egzamin pisemny. Przeczytaj opinie o nas na stronie Opinie o programie. Sprawdź również naszą nowość jaką jest segregator aktów prawnych w formie ujednoliconej, a także możliwość jego kupna w jednej z promocji 3 w 1.

Co to jest uziom fundamentowy i kiedy ma być wykonany?

Płytki uprawnienia budowlane zdjęcie nr 11Uziom stanowi wymaganą część składową współczesnej instalacji elektrycznej każdego budynku. Najważniejsze zadania, jakie spełniają uziomy instalacji elektrycznej, to:

  1. znaczące zmniejszenie ryzyka porażeń prądem w wypadku uszkodzenia instalacji elektrycznej; 
  2. dodatkowa ochrona przed porażeniem przez samoczynne wyłączanie zasilania; 
  3. skuteczna ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa.

Elementy uziomu instalacji elektrycznej układane są w trakcie wykonywania zwykłych prac budowlanych poprzedzających wylewanie fundamentów.

Zasady wykonania uziomu fundamentowego

Uziom fundamentowy to po prostu elementy metalowe zalane betonem w fundamencie budynku. Warunkiem jego prawidłowego wykonania jest niezawodna styczność elektryczna fundamentu z otaczającym gruntem. Ta styczność musi być wystarczająca w całym okresie trwałości obiektu.

Rodzaje uziemień

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje uziomów: 

  • Uziomy naturalne, którymi są przedmioty metalowe, nawet te, przeznaczone do innych celów niż uziemienie. Zatem jako uziomy instalacji elektrycznej naturalne wykorzystuje się często metalowe rury wodociągowe, ołowiane pancerze kabli elektroenergetycznych czy zbrojenia fundamentów. Te ostatnie są szczególnie zalecane wtedy, gdy wykonane są z betonu zbrojonego taśmami lub prętami stalowymi zatopionymi w dolnej części fundamentu. 
  • Zaś uziom sztuczny jest zamkniętym w pierścień stalowym prętem okrągłym lub płaskownikiem, umieszczonym w fundamencie właśnie w celu uziemienia, łączony poprzez spawanie albo trwałe połączenie zaciskami (a więc w sposób właściwy dla przewodów energetycznych). Ten uziom instalacji energetycznej jest najbardziej polecany.

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Płytki uprawnienia budowlane zdjęcie nr 12
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Płytki uprawnienia budowlane zdjęcie nr 13
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Płytki uprawnienia budowlane zdjęcie nr 16 Płytki uprawnienia budowlane zdjęcie nr 17 Płytki uprawnienia budowlane zdjęcie nr 18
Płytki uprawnienia budowlane zdjęcie nr 19
Płytki uprawnienia budowlane zdjęcie nr 20 Płytki uprawnienia budowlane zdjęcie nr 21 Płytki uprawnienia budowlane zdjęcie nr 22
Płytki uprawnienia budowlane zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Płytki uprawnienia budowlane zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Płytki uprawnienia budowlane zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Płytki uprawnienia budowlane zdjęcie nr 32 Płytki uprawnienia budowlane zdjęcie nr 33 Płytki uprawnienia budowlane zdjęcie nr 34
Płytki uprawnienia budowlane zdjęcie nr 35
Płytki uprawnienia budowlane zdjęcie nr 36 Płytki uprawnienia budowlane zdjęcie nr 37 Płytki uprawnienia budowlane zdjęcie nr 38
Płytki uprawnienia budowlane zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Płytki uprawnienia budowlane zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Płytki uprawnienia budowlane zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami