Uziomy instalacji energetycznej - kiedy i dlaczego trzeba je wykonać

Budowa domu łączy się z przejściem przez wiele różnych jej etapów, a więc zakup działki, załatwienie różnych formalności, typu pozwolenia, uzgodnienia, aż po prace przygotowujące teren pod budowę i samą budowę. Jedną z bardzo ważnych rzeczy, która w nawale obowiązków i prac, ale też często z powodu braku informacji, umyka niektórym prywatnym inwestorom, jest konieczność wykonania uziomu fundamentowego.

Reklama: Program do nauki na uprawnienia budowlane znajdziesz w zakładce PROGRAM NA KOMPUTER oraz PROGRAM NA TELEFON. W funkcjonalności programu znajdziesz tryb Egzaminu Ustnego, w którym zawarte są pytania i odpowiedzi na egzamin pisemny. Przeczytaj opinie o nas na stronie Opinie o programie. Sprawdź również naszą nowość jaką jest segregator aktów prawnych w formie ujednoliconej, a także możliwość jego kupna w jednej z promocji 3 w 1.

Co to jest uziom fundamentowy i kiedy ma być wykonany?

Uziom stanowi wymaganą część składową współczesnej instalacji elektrycznej każdego budynku. Najważniejsze zadania, jakie spełniają uziomy instalacji elektrycznej, to:

  1. znaczące zmniejszenie ryzyka porażeń prądem w wypadku uszkodzenia instalacji elektrycznej; 
  2. dodatkowa ochrona przed porażeniem przez samoczynne wyłączanie zasilania; 
  3. skuteczna ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa.

Elementy uziomu instalacji elektrycznej układane są w trakcie wykonywania zwykłych prac budowlanych poprzedzających wylewanie fundamentów.

Zasady wykonania uziomu fundamentowego

Uziom fundamentowy to po prostu elementy metalowe zalane betonem w fundamencie budynku. Warunkiem jego prawidłowego wykonania jest niezawodna styczność elektryczna fundamentu z otaczającym gruntem. Ta styczność musi być wystarczająca w całym okresie trwałości obiektu.

Rodzaje uziemień

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje uziomów: 

  • Uziomy naturalne, którymi są przedmioty metalowe, nawet te, przeznaczone do innych celów niż uziemienie. Zatem jako uziomy instalacji elektrycznej naturalne wykorzystuje się często metalowe rury wodociągowe, ołowiane pancerze kabli elektroenergetycznych czy zbrojenia fundamentów. Te ostatnie są szczególnie zalecane wtedy, gdy wykonane są z betonu zbrojonego taśmami lub prętami stalowymi zatopionymi w dolnej części fundamentu. 
  • Zaś uziom sztuczny jest zamkniętym w pierścień stalowym prętem okrągłym lub płaskownikiem, umieszczonym w fundamencie właśnie w celu uziemienia, łączony poprzez spawanie albo trwałe połączenie zaciskami (a więc w sposób właściwy dla przewodów energetycznych). Ten uziom instalacji energetycznej jest najbardziej polecany.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami