Kim jest patron praktyki zawodowej?

Tzw. ustawa deregulacyjna wprowadziła do prawa budowlanego pojęcie patrona praktyki zawodowej (https://uprawnienia-budowlane.pl). Niestety dla wielu osób nadal nie jest jasne to, czym właściwie różni się kierownik praktyki od patrona praktyki. Najważniejszą różnicą między tymi dwoma funkcjami jest to, że tylko w przypadku kierownika praktyk istnieje zależność formalno-prawna z kandydatem na uprawnienia budowlane odbywającym praktyki (program na komputer). Oznacza to, że praktykant jest podporządkowany kierownikowi budowy, projektantowi lub kierownikowi robót budowlanych, a praktyki odbywają się na podstawie umowy, np. umowy o pracę na cały etat lub na część etatu, czy umowy cywilnoprawnej.

Kim jest patron praktyki zawodowej?

W przypadku, gdy zależności formalno-prawnej nie ma, oznacza to, że nadzór nad praktyką sprawuje patron (program na telefon). Najczęściej ma to miejsce wtedy, gdy praktyki są odbywane u projektanta będącego krewnym lub znajomym osoby starającej się o uprawnienia budowlane. Wówczas nie istnieje obowiązek zawierania umowy z firmą prowadzoną przez taką osobę.

Warto jednak pamiętać, że przepisy prawa dopuszczają wprawdzie praktykę pod patronatem wyłącznie dla praktyki projektowej, przy czym rok praktyki pod patronatem jest równorzędny rocznej praktyce pod kierownictwem (opinie o programie). Oczywiście, osoba sprawująca patronat, musi być czynnym członkiem samorządu zawodowego i posiadać uprawnienia budowlane w specjalności, o którą stara się praktykant, najlepiej bez ograniczeń (segregator aktów prawnych).

Jakie wymogi?

Bardzo ważnym wymogiem, który musi spełnić patron praktyki jet przynajmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu projektów i w ramach swojej specjalności uprawnień budowlanych (promocja 3 w 1). Celem wprowadzenia patronatu było zwiększenie możliwości w zakresie odbywania praktyk budowlanych, ponieważ ten rodzaj nadzoru nad praktykantem nie wymaga podpisywania umowy. Trzeba jednak pamiętać, że nie każda izba akceptuje praktyki, które odbyły się w ten właśnie sposób, pomimo tego, że jest to lekceważenie założeń oraz treści ustawy deregulacyjnej. Dlatego zalecane jest sprawdzenie w swojej izbie, czy taka forma praktyk jest akceptowana (program egzamin ustny).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !