Kinematyka reologiczna

 

Kinematyka reologiczna

Kinematyka reologiczna - dział reologii dotyczący ruchu materii niezależnie od sił wywołujących ten ruch.
Kinepleks - system odbioru radiotelegraficznej e- misji synchronicznej z modulacją fazy; zmiany fazy odbieranej fali nośnej są rejestrowane w odbiorniku przy użyciu detektora i rezonatorów o bardzo dużej dobroci, pobudzanych do drgań na przemian przez kolejno po sobie następujące elementy sygnału modulowanego fazowo.
Kineradiografia - wykonywanie trwałych obrazów badanych wyrobów w ruchu lub zjawisk zachodzących wewnątrz tych wyrobów przy zastosowaniu promieniowania jonizującego (program uprawnienia budowlane na komputer).

Kineskop - TV lampa obrazowa przeznaczona do wytwarzania obrazu telewizyjnego, stanowiąca końcowy element toru telewizyjnego, w którym następuje synteza obrazu.
Kineskop biało-czarny, kineskop achromatyczny - kineskop przeznaczony do odtwarzania czarno-białych obrazów telewizyjnych; k.b.-c. ma ekran luminescencyjny, którego świecenie jest na ogół białe o odcieniu niebieskawym.
Kineskop kolorowy - kineskop wielobarwny.
Kineskop maskowy - kineskop wielobarwny z przesłoną z blachy perforowanej (tzw. maską) umieszczoną przed ekranem od strony wyrzutni; elektrony pochodzące z każdej z trzech wyrzutni po przejściu przez maskę uderzają w różne punkty ekranu pobudzając luminofor tylko jednej barwy.
Kineskop projekcyjny - kineskop przeznaczony do rzutowania wytworzonego w nim obrazu na zewnętrzny ekran, przy użyciu układu luster i soczewek.
Kineskop wielobarwny, kineskop kolorowy - kineskop przeznaczony do wytwarzania kolorowego obrazu telewizyjnego; charakteryzuje się odmienną niż w kineskopie achromatycznym strukturą ekranu, składającego się z odpowiednio ułożonych elementów o trzech podstawowych barwach świecenia: czerwonej, zielonej i niebieskiej oraz zdolnością selektywnego pobudzania każdego z luminoforów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Kineta - przekop w dnie morza, jeziora, zbiornika, rzeki, wykonany za pomocą pogłębiarki w celu powiększenia głębokości szlaku żeglownego, akwatorium portowego lub dla posadowienia budowli wodnej.
Kinetostatyka - dział mechaniki zajmujący się rozpatrywaniem sposobów rozwiązywania zadań dynamiki za pomocą analitycznych lub wykreślnych metod statyki; podstawą k. jest zasada d’Alemberta.
Kinetostatyka mechanizmów - kinetostatyka zajmująca się rozwiązywaniem problemów związanych z dynamiką mechanizmów i maszyn.
Kinetyka - dział dynamiki zajmujący się badaniem ruchu ciał (z wyjątkiem stanów równowagi, którymi zajmuje się statyka) pod wpływem działających na nie sił.
Kinetyka chemiczna - dział chemii fizycznej zajmujący się badaniem szybkości reakcji chemicznych i wpływu na nie różnych czynników, np. stężenia reagentów, ciśnienia, temperatury, katalizatorów, oraz wyjaśnianiem ich mechanizmów, czyli sposobów przemiany substratów w produkty reakcji.
Kinetyka cieczy - hydrokinetyka.
Kinetyka reaktora - dział fizyki zajmujący się badaniem stanów reaktora jądrowego przy stałych i zmiennych jego obciążeniach (uprawnienia budowlane).
Kinezą - nie związana z kierunkiem bodźca reakcja ruchowa organizmu żywego na zmianę czynników środowiska (np. światła, temperatury, wilgoci).

Kingston

Kingston - zawór denny (na statku).
Kinkiet - rodzaj przyściennej lampy lub świecznika, czasem z metalową lub lustrzaną tarczą odbijającą światło (program egzamin ustny).
Kiosk| - budka lub mały pawilon handlowy.

Kiosk 2 - nadbudówka w kształcie wieżyczki na okręcie podwodnym, zwykle pośrodku jego długości, skąd dowódca obserwuje przez peryskop powierzchnię morza i wydaje rozkazy.
Kiosk - stacja rozdzielcza, której wszystkie urządzenia są umieszczone w obudowie metalowej chroniącej je od działania czynników atmosferycznych.
Kipa, kip - oczko drewniane lub metalowe umocowane na pokładzie lub nadbudówce, do przeprowadzania szotów żagli przednich i obciągania ich ku dołowi.
Kiper - specjalista w zakresie oceny organoleptycznej żywności (opinie o programie).
Kir - (1) asfalt naturalny o niskiej temperaturze mięknienia i wysokiej zawartości składników mineralnych; (2) złoża piasku nasyconego ropą: są wskaźnikiem dla poszukiwań naftowych.
Kiszenie, kwaszenie - sposób konserwowania surowców roślinnych (głównie warzyw) polegający na poddawaniu ich fermentacji mlekowej, podczas której wytwarza się głównie kwas mlekowy , który chroni kiszone produkty przed zepsuciem.
Kiszka faszynowa - element budownictwa wodnego w postaci długiej (do 40 m) wiązki faszyny obwiązywanej drutem w określonych odstępach.
Kiszonki - pasze kiszone, zakonserwowane przez odpowiednią fermentację; jako materiał na k. służą zielonki, zwłaszcza bogate w cukier (kukurydza), ziemniaki oraz niektóre odpadki przemysłu rolnego (np. wysłodki buraczane) (segregator aktów prawnych).

Kit - materiał plastyczny o konsystencji pasty, lepki, ciągliwy, twardniejący na powietrzu, używany do wypełniania nierówności i porów powierzchni, czasem do łączenia różnych materiałów; w skład k. wchodzą substancje wypełniające, jak kreda pławiona, biel ołowiana i in. oraz lepiszcze, którym może być np. pokost lniany, szkło wodne, roztwory polimerów w łatwo ulatniających się rozpuszczalnikach.
Kit asfaltowy - kit otrzymywany z asfaltu i wypełniaczy mineralnych z ewentualnym dodatkiem rozpuszczalników oraz substancji uplastyczniających i zwiększających przyczepność, służący do wypełniania spoin dylatacyjnych, uszczelniania świetlików itp.
Kit elektrodowy - kit węglowy.
Kit elektroizolacyjny - kit o konsystencji ciastowa- tej sporządzony przez zmieszanie lakieru olejno-alkidalowo-nitrocelulozowego z napełniaczem, utwardzany przez działanie podwyższonej temperatury; stosowany do wiązania i wygładzania (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !