Klasyfikacja ustrojów mostów łukowych

Klasyfikacja ustrojów mostów łukowych

Betonowe mosty łukowe odróżniamy według czterech cech:
- położenia pomostu względem łuków,
- stosunku sztywności łuków i pomostu (program uprawnienia budowlane na komputer).,
- sposobu przejmowania rozporu przez ustrój niosący lub przenoszenia go na podpory,
- kierunku wieszaków, słupów lub ścian łączących pomost z łukami.

Według tych pierwszych cech wyodrębniamy cztery rodzaje ustrojów mostów
łukowych:
1) mosty o pomostach położonych nad łukami i o sztywnych lukach a wiotkich pomostach,
2) mosty o pomostach położonych nad łukami i o wiotkich łukach a sztywnych pomostach,
3) mosty o pomostach położonych pod łukami i o sztywnych łukach a gibkich pomostach,
4) mosty o pomostach położonych pod łukami i o gibkich łukach a sztywnych pomostach (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Oprócz nich można odróżniać dowolnie wiele innych rodzajów według położenia mostu względem łuków oraz według stosunku sztywności pomostu i łuków.
Dla skrócenia przyjęto oznaczać cztery wyodrębnione rodzaje ustrojów następującymi nazwami:
1) ustrój klasyczny,
2) ustrój Maillarta,
3) ustrój o pomoście gibkim zawieszonym do łuków,
4) ustrój Langera (uprawnienia budowlane).

Pierwszy z tych ustrojów jest najbliższy założeniom, w których przyjęto wyznaczać siły wewnętrzne w mostach sklepionych bez uwzględnienia sztywności pomostu.
Ze względu na trzecią cechę przyjętą za podstawę klasyfikacji odróżniamy mosty łukowe rozporowe i mosty o rozporze przejętym przez ściągi lub belki usztywniające. Podział ten dotyczy zarówno mostów o pomostach zawieszonych pod łukami, jak i mostów o pomostach opartych na lukach, w których wyeliminowanie rozporu jest możliwe nie przez uzbrojenie pomostu, lecz przez zakotwienie jego wsporników cięgnami pionowymi (program egzamin ustny).
Ze względu na czwartą z wyodrębnionych cech odróżniamy ustroje o pionowych i pochyłych wieszakach, ścianach lub słupach. Ustroje o pomostach zawieszonych pod łukami na ukośnych wieszakach tworzących rodzaj kratownicy nazywamy ustrojami Nielsena.

Ustroje o pomostach ustawionych na łukach

Ustroje o pomostach ustawionych na lukach poprzez ukośne zastrzały o odwrotnych pochyleniach nazywamy ustrojami Freyssineta, a ustroje o pomostach opartych na lukach poprzez zastrzały o jednakowych pochyleniach - nazywamy ustrojami Morandiego.
Ustroje obu tych rodzajów mogą mieć wiele odmian, zależnie od sztywności łuków i pomostów, od wywierania rozporu na podpory lub od przejmowania go przez belki pomostu.
Dwie szczególnie cenne cechy wpływają na rozpowszechnienie mostów o pomostach zawieszonych pod łukami (opinie o programie).

Po pierwsze - mosty te umożliwiają użycie łuków jako elementów głównych W przypadkach, w których ułożenie pomostów na łukach prowadzi do zbyt wielkiej wysokości ustrojowej. Umożliwiają one tak samo przeprowadzenie drogi na najniższym poziomie.
Po drugie - mosty te umożliwiają użycie łuków jako elementów głównych w tych przypadkach, w których przekazanie sił poziomych na podpory powodowałoby nadmierne koszty.
Obie te cechy sprzyjają budowie tych mostów przez rzeki nizinne o płaskich brzegach, o podłożu niezdolnym do przejmowania sił poziomych, a więc - w warunkach najczęściej spotykanych w Polsce. Wadą mostów łukowych o pomostach zawieszonych do łuków jest konieczność betonowania lub składania łuków na znacznej wysokości nad pomostem, a przez to zwiększenie nakładów na rusztowania lub urządzenia montażowe (segregator aktów prawnych).

Odróżniamy między innymi kształty prostokątne i wieloboczne oraz zbliżone do nich kształty prostokątne z pochyleniami lub uskokami ścian bocznych. Drugim rodzajem przekrojów łuków są przekroje teowe, dwuteowe, ceowe lub prostokątne z wnękami w krawędziach górnych i dolnych. Wreszcie trzeci rodzaj stanowią przekroje skrzynkowe zamknięte lub otwarte.
Przekroje pierwszych dwóch rodzajów są pełne, natomiast przekroje skrzynkowe różnią się od dwóch poprzednich małą grubością płyt i środników. Są to przekroje cienkościenne.

Przekroje prostokątne łuków należą do przekrojów najczęściej stosowanych w mostach o małej i średniej rozpiętości (promocja 3 w 1).
Przekrojów teowych, ceowych, dwuteowych zazwyczaj nie stosujemy w mostach małych rozpiętości, a wprowadzamy je dopiero przy rozpiętościach większych, w których skurcz betonu zbyt grubych łuków mógłby być szkodliwy.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Dom parterowy

Dom parterowy, nazywany także domem jednokondygnacyjnym, do takiego budynku, który składa się z jednego poziomu, bez schodów prowadzących na inne…

Nadproża

Nadproża do elementu konstrukcyjnego w budownictwie, który znajduje się nad otworem okiennym lub drzwiowym, mający na celu rozdzielenie elementów ograniczających…

System drenażowy

System drenażowy do zbioru elementów i struktur, które są połączone w celu zbierania, odprowadzania i kontrolowania kontroli wody opadowej i…

Izolacja fundamentalna

Izolacja fundamentalna jest skutkiem tworzenia, mającego na celu wyeliminowanie wilgoci oraz izolowanie budynku od gruntu (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !