Klatki schodowe i dźwigi

Klatki schodowe i dźwigi

W najczęstszym zastosowaniu są następujące rodzaje konstrukcji:
luki staloceramiczne (mogą być ze świetlikami), dachy pilaste różnych typów (prefabrykaty), łupiny (prefabrykaty), konstrukcje sprężone (prefabrykaty), kratownice stalowe,
konstrukcje drewniane (w przypadkach dostatecznie uzasadnionych) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przytoczone rodzaje konstrukcji dachowych niczym nie różnią się od konstrukcji stosowanych dla hal produkcyjnych. Budynki składowe o małych rozpiętościach konstrukcji (do 6 m) kryte są stropodachami płaskimi (systemu TK, DMS i inne).
Ze względu na przeznaczenie rozróżniamy dwa rodzaje klatek schodowych:
Komunikacyjno-transportowe, umieszczane w węzłach komunikacyjnych, oświetlone światłem dziennym, o szerokości biegów min. 1,2 m, umożliwiające transport w wypadku unieruchomienia dźwigów. W magazynach wielotraktowych klatka schodowa może być również umieszczona w środku budynku. Wówczas jednak wobec braku okien należy zapewnić oświetlenie światłem górnym, przy czym wielkość świetlika powinna wynosić co najmniej 3/4 rzutu klatki (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przy zastosowaniu obowiązujących przepisów bezpieczeństwa (zależnie od kategorii zakładu przemysłowego) przewiduje się świetliki latarniowe z o- szkleniem pionowym. Przestrzeń między biegami w rzucie pionowym powinna wynosić do 8 m wysokości budynku - co najmniej 2 m2, a na każdy dalszy 1 m wysokości powierzchnię tę należy zwiększyć o 0,25 m2.
Klatki schodowe ewakuacyjne w murach grubości co najmniej 1 cegły o szerokości biegów 1 m. Przy obsłudze składu nieprzekraczającej 20 osób na 1 kondygnację dopuszczalna jest jedna klatka schodowa pod warunkiem, że odległość od klatki najdalej położonego punktu obsługi nie powinna przekraczać 25 m. Klatki schodowe ewakuacyjne (na wypadek pożaru) powinny łączyć wszystkie kondygnacje i mieć bezpośrednie wyjście na zewnątrz i na dach.

Zasadniczym środkiem transportu pionowego są dźwigi towarowe o nośności 1-2 ton, umieszczone w ten sposób w stosunku do ścian zewnętrznych, aby zapewniły możliwość wyjazdu wózka z rampy do kabiny. Wymiary kabiny - minimum 1,0 x 2,0 m (na 1 wózek i 1 człowieka) (uprawnienia budowlane).
W składach stosowane są różne rodzaje podłóg, w zależności od składowanych materiałów. W wyborze należy się kierować względami wytrzymałości, ścieralności, odporności na działanie chemiczne, sposobu eksploatacji itp.

Bryły budynków murowanych

W architekturze składów występują cechy charakterystyczne, odróżniające je od innych budynków publicznych, jak zdecydowana przewaga powierzchni ścian nad powierzchnią okien, pomosty, rampy, daszki nadrampowic itd., jako elementy bryłowe kompozycji, duża liczba otworów drzwiowych, zwłaszcza od strony zaopatrzenia, zwykle o dużych wymiarach.
Najbardziej powszechne w budownictwie składowym są budynki parterowe (program egzamin ustny). W śród nich rozróżniamy: budynki murowane, szkieletowe i o konstrukcji mieszanej. Bryły budynków murowanych najczęściej są płaskie, na planie prostokąta wydłużonego. Budynki jedno- lub dwutraktowe są trudne do skomponowania ze względu na monotonność elewacji.

Pomimo to stosowanie detalu wzbogacającego architekturę powinno być dokonywane bardzo ostrożnie. Architekturę składów powinny cechować prostota i umiar. Należy unikać okładania ścian, a nawet wypraw zewnętrznych, stosując wielkie bloki ścienne (np. żużlobetonowe) (opinie o programie). Odpowiednim materiałem elewacyjnymi jest obecnie cegła silikatowa stosowana na zewnątrz ścian nośnych. Przy starannym wykonawstwie (łącznie z testowaniem spoin) daje to obok przyjemnego kolorytu pewne możliwości operowania detalem.
Prostota konstrukcji budynków magazynowych i ich stosunkowo niewielkie rozpiętości ułatwiają w dużym stopniu stosowanie prefabrykatów, a pełną prefabrykację należy w projektowaniu uważać za kierunek najbardziej wskazany (segregator aktów prawnych).

W architekturze składów wielokondygnacjowych należy podkreślać cechy właściwe budownictwu składowemu w odróżnieniu od wielokondygnacjowych budynków produkcyjnych, biurowców lub budynków mieszkalnych.
Magazyny połączone z częściową produkcją powinny w architekturze zewnętrznej wykazać kontrast polegający na różnicy naświetlenia i na różnej wysokości pomieszczeń składowych i produkcyjnych (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !