Blog

20.01.2020

Klinkier cementowy

W artykule znajdziesz:

Klinkier cementowy

Klinkier cementowy

Klinkier cementowy wychodzi z pieca w postaci okrągłych ziarn o średnicy od 3 do 20 mm (program uprawnienia budowlane na komputer). Jest on spieczony, to znaczy, że ok. 20 do 30% masy uległo całkowitemu stopieniu zlepiając pozostałe składniki. Całkowite stopienie masy jest niekorzystne, gdyż obniża wytrzymałość cementu. Świeżo wypalony jeszcze żarzący się klinkier zsypuje się do chłodnika.

Następnie klinkier jest kierowany przenośnikami do specjalnej hali lub wprost na hałdę, gdzie powinien poleżeć co najmniej 2 tygodnie. W czasie tego składowania zachodzi tzw. „dojrzewanie klinkieru” polegające na zakończeniu procesów krystalizacyjnych oraz przede wszystkim na uwodnieniu wolnego wapna, którego klinkier zawiera do 2%, a wrazie nieodpowiedniego doboru surowców, złego wymieszania lub zbyt niskiej temperatury wypału nawet znacznie więcej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Wolne wapno palone jest składnikiem niepożądanym, gdyż przy zetknięciu z wodą zwiększa swoją objętość, co może doprowadzić do pękania wyrobów. Natomiast wapno uwodnione (wodorotlenek wapniowy) zachowuje stałość objętości i jest dla cementu nieszkodliwe.

Przemiał klinkieru. Ostatnim etapem fabrykacji jest przemiał klinkieru na cement (uprawnienia budowlane). Przemiał odbywa się zwykle w komorowych młynach kulowych. Młyn ten stanowi cylinder z blachy stalowej wyłożonej wewnątrz płytami stalowymi i podzielony jest zwykle na 3—4 komory, z których pierwsze zawierają kule stalowe różnej wielkości, a komora ostatnia tzw. cylpepsy, czyli walce stalowe o średnicy ok. 2 cm i długości ok. 4 cm. Klinkier kieruje się do młyna za pomocą podajników talerzowych, przy czym dodaje się doń 1 do 3% surowego niepalonego gipsu. Dodatek gipsu ma na celu regulację czasu wiązania.

Cement bez dodatku gipsu

Cement bez dodatku gipsu wiązałby zbyt szybko i nierównomiernie, co utrudniałoby przerób. Poza tym niewielki dodatek gipsu wpływa na ogół dodatnio na własności wytrzymałościowe cementu (program egzamin ustny).

Zbyt wielka jednak ilość gipsu jest szkodliwa, gdyż wywołuje pęcznienie zarobu wskutek tworzenia się soli Candlota zwanej bakcylem cementowym.

Dlatego też normy wszystkich krajów ostro ograniczają dopuszczalną zawartość gipsu w cemencie. Przemiał odbywa się wskutek ruchu obrotowego młyna, przy czym kule i cylpepsy rozcierają klinkier i gips na pył. Młyny połączone są czasem z aparatem odsiewającym dostatecznie już zmielony cement przy pomocy prądu powietrza (opinie o programie). Po przemieleniu w młynie do wymaganej przez normy miałkości cement kierowany jest do zbiorników (silosów), a z nich do pakowni, gdzie pakowany jest w potrójne worki papierowe o wadze 50 kg brutto.

Na każdym worku podana jest firma produkująca, rodzaj i marka cementu oraz na co najmniej co dziesiątym worku data pakowania (segregator aktów prawnych). Dla celów eksportowych cement bywa pakowany w beczki drewniane, do większych zaś odbiorców w pobliżu cementowni przesyłany jest luzem w specjalnych wagonach lub samochodach.

W celu dalszego obniżenia kosztów transportu i opakowania coraz szerzej stosuje się dostarczanie klinkieru cementowego drogą wodną lub w odkrytych wagonach kolejowych (promocja 3 w 1). Klinkier ten jest mielony na cement w specjalnych stacjach przemiałowych wyposażonych w młyny i urządzenia do pakowania.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami